[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

27825
H3 - Žiadosť o zrušenie úradne určenej ceny lieku
CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH (MUDr. Branislav Obšitník)
C02CA06
90763
3723027825
Podaný
31.1.2023 19:50:40

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Ebrantil_inj_25mg_H3_ziados... Žiadosť o zrušenie ceny H3 31.1.2023 Podpis MUDr. Branislav Obšitník
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky