[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

27808
A3 - Žiadosť o vyradenie lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov
KRKA, d.d., Novo mesto (Marjan Vrbnjak)
C09AA04, C09BB04, C09BA04, N02AX52
8870D, 8866D, 9934D, 9940D, 9946D, 9952D, 9540D, 9535D, 30031
3723027808
Podaný
1.2.2023 0:00:23
31.3.2023 23:31:48
Dôvod späť vzatia Interne rozhodnutie drzitela registracie liekov.
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A3_ziadost.docx Žiadosť o vyradenie A3 31.1.2023 Podpis Marjan Vrbnjak
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Marjan Vrbnjak - KRKA, d.d., Novo mesto 
Zaslal: 1.2.2023 12:39:52
Dobry den, pripajam potvrdenie o uhrade. Ostavam s pozdravom