[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

27807
H3 - Žiadosť o zrušenie úradne určenej ceny lieku
AstraZeneca AB (Pavel Pešek)
L04AA25
43567
3723027807
Podaný
31.1.2023 23:54:05

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document H3_ziadost_FINAL_Soliris.docx Žiadosť o zrušenie ceny H3 31.1.2023 Podpis Pavel Pešek
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky