[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

27767
A3 - Žiadosť o vyradenie lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov
Novo Nordisk A/S (Aleksandar Ćirić)
A10BJ06
8854C
3723027767
Podaný
1.2.2023 13:59:53
28.2.2023 9:26:38
Dôvod späť vzatia Liek je dostupný v distribúcii.
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A3_ziadost Ozempic.docx Žiadosť o vyradenie A3 1.2.2023 Podpis Aleksandar Ćirić
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Aleksandar Ćirić - Novo Nordisk A/S 
Zaslal: 2.2.2023 10:55:36
Doklad o uhrade
Príloha: application/pdf Úhrada A3.pdf