[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

27758
A1E - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Sandoz Pharmaceuticals d.d. (Mgr. Lýdie Haníncová)
L04AX07
2363E
3723027758
Právoplatný
31.1.2023 11:17:20

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku Dimtruz... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 31.1.2023 Podpis Mgr. Lýdie Haníncová
text/dali Navrh_znenia_riadku_2363E.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 31.1.2023 Podpis Mgr. Lýdie Haníncová
application/pdf 221125_590285-8622_SmPC.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 31.1.2023 Podpis Mgr. Lýdie Haníncová
application/pdf Dimtruzic_240_mg_59-0286-22... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 31.1.2023 Podpis Mgr. Lýdie Haníncová
application/pdf Dimtruzic_240_mg_59-0286-22... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 31.1.2023 Podpis Mgr. Lýdie Haníncová
application/pdf platba VS 27758.pdf Iná príloha 31.1.2023 Podpis Mgr. Lýdie Haníncová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A1E_ziadost DMF 240mg.docx Žiadosť o zaradenie A1E 31.1.2023 Podpis Mgr. Lýdie Haníncová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 8306 2 R_A1E application/pdf Vyjadrenie k námietke č. K6... 15.4.2023 Detaily
R 8255 1 R_A1E application/pdf S15637-2023-OKCHL-27758.pdf 15.3.2023 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ivan Chalupa - Biogen Netherlands B.V. 
Zaslal: 7.2.2023 20:41:29
Dobrý deň, dovoľujeme si podať vyjadrenie ku konaniu ID 27758. S pozdravom, Ivan Chalupa