[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

27677
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (PharmDr. Dominika Vlasáková)
L04AC03
8107A
3723027677
Právoplatný
20.3.2023 13:36:53

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznamenie_o_zacati_konania_... Oznámenie o začatí konania 24.1.2023 Podpis PharmDr. Dominika Vlasáková
application/pdf Anakinra.pdf Iná príloha 24.1.2023 Podpis PharmDr. Dominika Vlasáková
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_KON_zmena_IO_Anakinra_R... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 10.2.2023 Podpis Peter Polák
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 8311 1 R_KON application/pdf S17088_2023_OKCHL_27677_KON... 15.4.2023 Detaily
R 8220 2 R_KON application/pdf Rozhodnutie č. K651_N1079.pdf 15.3.2023 Detaily
R 8207 1 R_KON application/pdf S14413_2023_OKCHL_27677_KON... 15.2.2023 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky