[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

27467
A3 - Žiadosť o vyradenie lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov
Ferring Pharmaceuticals A/S (Jana Korcová)
L02BX02
03856
3722027467
Právoplatný
21.12.2022 17:16:14
13.3.2023 9:18:26
Dôvod späť vzatia Obnovená dodávka.
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A3_ziadost_03856.docx Žiadosť o vyradenie A3 21.12.2022 Podpis Jana Korcová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 8358 S R_STOP application/pdf S18375-2023-OKCHL-27467.pdf 15.5.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky