[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

27383
A3 - Žiadosť o vyradenie lieku zo zoznamu kategorizovaných liekov
ALK-Abelló A/S (Ingrid Valkovová)
V01AA
69204, 69197
3722027383
Právoplatný
12.12.2022 14:32:22
8.3.2023 12:24:32
Dôvod späť vzatia marketingové dôvody
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A3_ziadost_Alutard SQ_69204... Žiadosť o vyradenie A3 12.12.2022 Podpis Ingrid Valkovová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 8357 S R_STOP application/pdf S18375-2023-OKCHL-27383.pdf 15.5.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ingrid Valkovová - ALK-Abelló A/S 
Zaslal: 13.12.2022 14:05:24
platba
Príloha: image/png platba.png