[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

27351
CND - Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov
Celltrion Healthcare Hungary Kft. (Hangi Lee)
L01FG01
1914E, 1915E
3722027351
Právoplatný
7.12.2022 16:39:38

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document CND_ziadost_Vegzelma.docx Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny CND 7.12.2022 Podpis Hangi Lee
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Cenovy navrh CND_Vegzelma.xlsm Návrh ceny - formulár CND 7.12.2022 Podpis Hangi Lee
text/dali Cenovy navrh CND_Vegzelma.dfm Šifrovaný výstup z formulára CND 7.12.2022 Podpis Hangi Lee
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 8183 S R_STOP application/pdf S12466-2023-OKCHL-27351.pdf 15.1.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky