[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

27306
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (Judita Dugas)
L04AC18, L04AA44, L04AB04
1347D, 3293D, 3608C, 5270C
3722027306
Právoplatný
2.12.2022 16:14:22

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf Oznamenie o zacati konania ... Oznámenie o začatí konania 2.12.2022 Podpis Judita Dugas
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 8188 2 R_KON application/pdf Rozhodnutie č. K649_N1075.pdf 15.1.2023 Detaily
R 8133 1 R_KON application/pdf S27048-2022-OKCHL-27306.pdf 15.12.2022 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: MUDr. Nataša Hudecová - AbbVie Deutschland GmbH. Co., KG 
Zaslal: 9.12.2022 20:06:50
Dobrý deň, prikladáme VYJADRENIE A PRIPOMIENKY ku konaniu začatému z vlastného podnetu ministerstva vo veci zmeny charakteristík referenčnej skupiny liekov zaradených v zozname kategorizovaných liekov