[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

27281
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Chiesi Pharmaceutici S.p.A. (Katarína Prochotska)
R03AL09
6964D
3722027281
Právoplatný
30.11.2022 17:05:17

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf A1N_ziadost_Trimbow.pdf Žiadosť o zaradenie A1N 30.11.2022 Podpis Katarína Prochotska
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku_Trimbow... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 30.11.2022 Podpis Katarína Prochotska
text/dali Návrh znenia riadku_Trimbow... Šifrovaný výstup z MiniDaLi 30.11.2022 Podpis Katarína Prochotska
application/pdf Súhrn charakteristických vl... Súhrn charakteristických vlastností lieku 30.11.2022 Podpis Katarína Prochotska
application/pdf Rozhodnutie o registracii l... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 30.11.2022 Podpis Katarína Prochotska
application/pdf Rozhodnutie o registracii l... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 30.11.2022 Podpis Katarína Prochotska
application/pdf Doklad o prideleni kodu lie... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 30.11.2022 Podpis Katarína Prochotska
application/pdf FEK_rozbor_lieku_Trimbow.pdf Farmako-ekonomický rozbor lieku 30.11.2022 Podpis Katarína Prochotska
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_Trimbow_A1N.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 14.6.2023 Podpis Peter Polák
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 8406 1 R_A1N application/pdf S19923-2023-OddKCL-27281-Tr... 15.6.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Katarína Prochotska - Chiesi Pharmaceutici S.p.A. 
Zaslal: 30.8.2023 15:37:33
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, v súlade s §16 ods. 7 zákona č. 363/2011 Z. z. bol podaný CND návrh (ID návrhu 29507).
Autor: PharmDr. Dominika Vlasáková - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 8.6.2023 10:05:29
Medicínske stanovisko OPS L03.
Autor: Ivan Kraszkó - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 31.5.2023 13:55:55
OPS-FE: hodnotiaca správa
Autor: PharmDr. Dominika Vlasáková - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 19.5.2023 9:04:39
Medicínske stanovisko OPS R.
Autor: Katarína Prochotska - Chiesi Pharmaceutici S.p.A. 
Zaslal: 7.12.2022 11:27:48
Dovoľujeme si vás informovať, že ďalšie dokumenty (sieťová meta-analýza, kalkulácia BIA, plný text publikácie Virchow et al. 2019) sme predložili prostredníctvom iného podania.
Autor: Katarína Prochotska - Chiesi Pharmaceutici S.p.A. 
Zaslal: 7.12.2022 11:27:18
Dobrý deň, dovoľujeme si priložiť aktualizovaný FEK rozbor lieku. Ďakujeme
Autor: Katarína Prochotska - Chiesi Pharmaceutici S.p.A. 
Zaslal: 7.12.2022 11:26:00
Dobrý deň, dovoľujeme si priložiť aktualizovaný šifrovaný súbor. Ďakujeme
Autor: Katarína Prochotska - Chiesi Pharmaceutici S.p.A. 
Zaslal: 7.12.2022 11:25:27
Dobrý deň, dovoľujeme si priložiť aktualizovaný súbor MiniDali. Ďakujeme
Autor: Katarína Prochotska - Chiesi Pharmaceutici S.p.A. 
Zaslal: 7.12.2022 11:24:36
Dobrý deň, dovoľujeme si priložiť aktualizovanú žiadosť. Ďakujeme
Autor: Katarína Prochotska - Chiesi Pharmaceutici S.p.A. 
Zaslal: 1.12.2022 9:44:16
Dobrý deň, dovoľujeme si priložiť doklad o úhrade správneho poplatku. Ďakujeme