[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

27253
A1E - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
HEATON k.s. (PharmDr. Eva Sirotná)
A10BD07
1317E
3722027253
Právoplatný
29.11.2022 14:15:31

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A1E_ziadost_1317E_Sipactime... Žiadosť o zaradenie A1E 29.11.2022 Podpis PharmDr. Eva Sirotná
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku_1317E_S... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 29.11.2022 Podpis PharmDr. Eva Sirotná
text/dali Navrh_znenia_riadku_1317E.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 29.11.2022 Podpis PharmDr. Eva Sirotná
application/pdf SPC_Sipactimet_50_mg_1000_m... Súhrn charakteristických vlastností lieku 29.11.2022 Podpis PharmDr. Eva Sirotná
application/pdf RN_Sipactimet_50_mg_850_mg_... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 29.11.2022 Podpis PharmDr. Eva Sirotná
application/pdf RN_Sipactimet_50_mg_850_mg_... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 29.11.2022 Podpis PharmDr. Eva Sirotná
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 8172 1 R_A1E application/pdf S12466-2023-OKCHL-27253.pdf 15.1.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: PharmDr. Eva Sirotná - HEATON k.s. 
Zaslal: 1.12.2022 6:59:37
Potvrdenie o platbe