[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

27157
ZM - Žiadosť o zmenu charakteristík referenčnej skupiny
Janssen - Cilag International N.V. (Anna Šuvadová)
L01EL01
8453C
3722027157
Právoplatný
30.11.2022 16:13:32

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZM_ziadost_ibrutinib420.docx Žiadosť o zmenu charakteristík referenčnej skupiny 30.11.2022 Podpis Anna Šuvadová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document S_FE_ibrutinib.docx Farmako-ekonomický rozbor lieku 30.11.2022 Podpis Anna Šuvadová
application/pdf Potvrdenie o platbe_27157.pdf Iná príloha 30.11.2022 Podpis Anna Šuvadová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_Imbruvica_27157 verejné... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 12.3.2024 Podpis PharmDr. Jozef Turza
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 8883 1 R_ZM application/pdf S15877-2024-OddKCL-27157_Im... 15.3.2024 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: PharmDr. Linda Váleková Sojáková - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 4.12.2023 8:35:30
Medicínske stanovisko OPS B.
Autor: PharmDr. Barbora Kostrejová - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 9.6.2023 13:11:14
Rozhodnutie o prerušení konania.
Autor: PharmDr. Barbora Kostrejová - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 9.6.2023 13:10:36
Výzva na uzatvorenie zmluvy o podmienkach úhrady lieku.
Autor: Daniel Kozák - Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve 
Zaslal: 6.6.2023 20:18:18
Dobrý deň, v prílohe nahrávame verejnú verziu NIHO hodnotenia liečiva ibrutinib (Imbruvica) v kombinácii s venetoklaxom na liečbu dospelých pacientov s doposiaľ neliečenou chronickou lymfocytovou leukémiou. (NIHO hodnotenie č. 33).
Autor: Anna Šuvadová - Janssen - Cilag International N.V. 
Zaslal: 26.5.2023 13:58:42
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, dovoľujeme si vás informovať, že cez neverejnú časť elektronického portálu Kategorizácia „Iné podania“, bola dňa 26.5.2023 zaslaná Odpoveď na Výzvu S17819-2023-OddHL-27157 Ministerstva v rámci konania ID 27157, dokument a poskytnutý model nákladovej užitočnosti obsahujú informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva držiteľa a nepodliehajú zverejneniu.
Autor: PharmDr. Barbora Kostrejová - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 28.4.2023 16:19:20
Rozhodnutie o prerušení konania.
Autor: PharmDr. Barbora Kostrejová - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 28.4.2023 16:19:00
Výzva vypracovaná Národným inštitútom pre hodnotu a technológie v zdravotníctve (NIHO).
Autor: Anna Šuvadová - Janssen - Cilag International N.V. 
Zaslal: 23.3.2023 20:27:03
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, dovoľujeme si vás informovať, že cez neverejnú časť elektronického portálu Kategorizácia „Iné podania“, bola dňa 23.3.2023 zaslaná Odpoveď na Výzvu S14779-2023-OddHL-27157 Ministerstva v rámci konania ID 27157, nakoľko samotný dokument, model nákladovej užitočnosti ako aj všetky poskytnuté prílohy obsahujú informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva držiteľa a nepodliehajú zverejneniu.
Autor: Matej Palenčár - Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve 
Zaslal: 21.3.2023 16:25:20
Dobrý deň, dovoľujeme si zverejniť projektový protokol pre hodnotenie NIHO č. 33 lieku Imbruvica (liečivo ibrutinib) v kombinácii s venetoklaxom na liečbu chronickej lymfatickej leukémie.
Autor: PharmDr. Barbora Kostrejová - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 28.2.2023 13:32:15
Rozhodnutie o prerušení konania.
Autor: PharmDr. Barbora Kostrejová - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 28.2.2023 13:31:54
Výzva vypracovaná Národným inštitútom pre hodnotu a technológie v zdravotníctve (NIHO).
Autor: Anna Šuvadová - Janssen - Cilag International N.V. 
Zaslal: 7.12.2022 16:28:32
Dobrý deň, vzhľadom na obsah dôverných informácií týkajúcich sa obchodného tajomstva a duševného vlastníctva držiteľa rozhodnutia o registrácii lieku Imbruvica, prostredníctvom neverejnej zóny portálu (Iné podania) predkladáme v elektronickej podobe v plnom znení: 1) model nákladovej efektívnosti; 2) model dopadu na rozpočet; 3) farmako-ekonomický rozbor lieku; 4) Prílohu k FER; 5) literatúru s obsahom dôverných informácií a publikácie, na kt. sa vzťahujú licenčné podmienky.
Autor: Anna Šuvadová - Janssen - Cilag International N.V. 
Zaslal: 7.12.2022 15:56:10
Prikladáme články z odbornej literatúry ku konaniu ID_27157
Autor: Anna Šuvadová - Janssen - Cilag International N.V. 
Zaslal: 7.12.2022 15:55:30
Prikladáme aktualizovanú žiadosť ku konaniu ID_27157
Autor: Anna Šuvadová - Janssen - Cilag International N.V. 
Zaslal: 7.12.2022 15:55:05
Prikladáme aktualizovaný farmako-ekonomický rozbor lieku Imbruvica ku konaniu ID_27157