[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

27127
A1E - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Zentiva k.s. (Mgr. Helena Liebenberger)
C02CA06
3730D
3722027127
Právoplatný
30.11.2022 9:25:48

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A1E_ziadost _3730D_Desurol ... Žiadosť o zaradenie A1E 30.11.2022 Podpis Mgr. Helena Liebenberger
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Navrh znenia riadku _3730D_... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 30.11.2022 Podpis Mgr. Helena Liebenberger
application/pdf SPC_Desurol.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 30.11.2022 Podpis Mgr. Helena Liebenberger
application/pdf Desurol 30 mg_Rozhodnutie Š... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 30.11.2022 Podpis Mgr. Helena Liebenberger
application/pdf Desurol 30 mg_ŠUKL kódy.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 30.11.2022 Podpis Mgr. Helena Liebenberger
application/pdf Desurol 30 mg_cps pld_3xIBA... Iná príloha 30.11.2022 Podpis Mgr. Helena Liebenberger
application/pdf Desurol 30 mg_cps pld_IBC.I... Iná príloha 30.11.2022 Podpis Mgr. Helena Liebenberger
text/dali Navrh_znenia_riadku_3730D.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 30.11.2022 Podpis Mgr. Helena Liebenberger
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 8168 1 R_A1E application/pdf S12466-2023-OKCHL-27127.pdf 15.1.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Helena Liebenberger - Zentiva k.s. 
Zaslal: 2.12.2022 13:23:24
Dobrý deň pripájam doklad o platbe. S pozdravom Helena Liebenberger