[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

27001
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (PharmDr. Dominika Vlasáková)
A07EC02
83136, 22127, 7252A, 39559, 7257A, 4477C
3722027001
Právoplatný
26.10.2022 14:50:17

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznamenie_o_zacati_konania_... Oznámenie o začatí konania 26.10.2022 Podpis PharmDr. Dominika Vlasáková
application/pdf zmena charakteristik A07EC0... Iná príloha 26.10.2022 Podpis PharmDr. Dominika Vlasáková
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_KON_zmena_IO_A07EC02_GI... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 10.11.2022 Podpis Peter Polák
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 8080 1 R_KON application/pdf S24001-2022-OKCHL-27001_KON... 15.11.2022 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky