[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

27000
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (PharmDr. Dominika Vlasáková)
N04BA03
8092D
3722027000
Právoplatný
26.10.2022 14:47:41

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznamenie_o_zacati_konania_... Oznámenie o začatí konania 26.10.2022 Podpis PharmDr. Dominika Vlasáková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Úprava IO Lecigon_návrh.docx Iná príloha 26.10.2022 Podpis PharmDr. Dominika Vlasáková
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_KON_zmena_IO_N04BA03_Le... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 10.11.2022 Podpis Peter Polák
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 8079 1 R_KON application/pdf S24001-2022-OKCHL-27000_KON... 15.11.2022 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky