[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

26984
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. (Lucia Mišková)
R01AD59
7716D
3722026984
Právoplatný
28.10.2022 17:59:47

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf SPC_Ryaltris_VIS-2020_00055... Súhrn charakteristických vlastností lieku 26.10.2022 Podpis Lucia Mišková
application/pdf RN_Ryaltris_VIS-2020_00055-... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 26.10.2022 Podpis Lucia Mišková
application/pdf RN_Ryaltris_VIS-2020_00055-... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 26.10.2022 Podpis Lucia Mišková
application/pdf Doložka právoplatnosti_31.5... Iná príloha 26.10.2022 Podpis Lucia Mišková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A1N_ziadost_7716D_Ryaltris.... Žiadosť o zaradenie A1N 26.10.2022 Podpis Lucia Mišková
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku_7716D_R... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 26.10.2022 Podpis Lucia Mišková
text/dali Navrh_znenia_riadku_7716D.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 26.10.2022 Podpis Lucia Mišková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document transakcia_2210262L34IBR.docx Iná príloha 27.10.2022 Podpis Lucia Mišková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document FEK_rozbor_lieku_7716D_Ryal... Farmako-ekonomický rozbor lieku 28.10.2022 Podpis Lucia Mišková
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_Ryaltris_A1N.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 14.6.2023 Podpis Peter Polák
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 8405 1 R_A1N application/pdf S19923-2023-OddKCL-26984 Ry... 15.6.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: PharmDr. Dominika Vlasáková - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 8.6.2023 10:04:48
Medicínske stanovisko OPS L03.
Autor: Ivan Kraszkó - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 31.5.2023 14:19:23
OPS-FE: hodnotiaca správa
Autor: PharmDr. Dominika Vlasáková - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 5.4.2023 8:51:18
Medicínske stanovisko OPS R.