[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

269
A1E - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Krka d.d. Novo mesto (Karol Poloni)
A02BC02
43358
3712000269
Právoplatný
13.1.2012 14:16:16

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document E_Nolpaza 30_40mg.docx Žiadosť o zaradenie A1E 13.1.2012 Podpis Karol Poloni
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled S_MiniDaLi Nolpaza 30_40.xlsm Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 13.1.2012 Podpis Karol Poloni
text/dali Navrh_znenia_riadku_43358.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 13.1.2012 Podpis Karol Poloni
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Nolpaza 40 mg_SPC_ŠUKL_11_2... Súhrn charakteristických vlastností lieku 13.1.2012 Podpis Karol Poloni
application/pdf RR_Nolpaza _40mg.pdf Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 13.1.2012 Podpis Karol Poloni
application/pdf IL_Nolpaza_40mg.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 13.1.2012 Podpis Karol Poloni
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 15 1 R_A1E application/pdf Rozhodnutie_01470-OKCLP-201... 15.2.2012 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Karol Poloni - Krka d.d. Novo mesto 
Zaslal: 30.1.2012 15:18:49
Nezohľadňovaný
Doklad o predlzenie registracie
Príloha: application/pdf Nolpaza 40.pdf
Autor: Karol Poloni - Krka d.d. Novo mesto 
Zaslal: 17.1.2012 12:53:35
Doklad o zaplateni spravneho poplatku