[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

26433
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Novartis Europharm Limited (Zuzana Kralovičová)
L01XX71
8935C
3722026433
Právoplatný
30.8.2022 13:58:01

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A1N_ziadost Kymriah.docx Žiadosť o zaradenie A1N 30.8.2022 Podpis Simona Sabolová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Navrh znenia riadku - Kymri... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 30.8.2022 Podpis Simona Sabolová
text/dali Navrh znenia riadku - Kymri... Šifrovaný výstup z MiniDaLi 30.8.2022 Podpis Simona Sabolová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document SPC_Kymriah.docx Súhrn charakteristických vlastností lieku 30.8.2022 Podpis Simona Sabolová
application/pdf Pravoplatne rozhodnutie o r... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 30.8.2022 Podpis Simona Sabolová
application/pdf Doklad o prideleni kodu lie... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 30.8.2022 Podpis Simona Sabolová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document FE_Kymriah_verejna zona.docx Farmako-ekonomický rozbor lieku 30.8.2022 Podpis Simona Sabolová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Ceny z europskych online da... Iná príloha 30.8.2022 Podpis Simona Sabolová
image/png Potvrdenie o uhrade spravne... Iná príloha 30.8.2022 Podpis Simona Sabolová
image/png HDP per capita 2020.PNG Iná príloha 30.8.2022 Podpis Simona Sabolová
application/x-zip-compressed Literatura_A1N_Kymriah.zip Iná príloha 30.8.2022 Podpis Simona Sabolová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_26433_Kymriah_A1N.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 11.5.2023 Podpis Peter Polák
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 8368 1 R_A1N application/pdf S18375-2023-OKCHL-26433.pdf 15.5.2023 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Pavol Sabol - Novartis Europharm Limited 
Zaslal: 27.4.2023 13:36:38
Nezohľadňovaný
Dobry den, na zaklade vyzvy na zmenu ziadosti z dna 26.4.2023 ku konaniu ID 26433 pripajame stanovisko drzitela a aktualizovane dokumenty. S pozdravom, Pavol Sabol
Autor: Judita Dugas - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 26.4.2023 11:44:13
Rozhodnutie o prerušení konania
Autor: Judita Dugas - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 26.4.2023 11:43:21
Výzva na zmenu žiadosti podľa § 79 ods. 9
Autor: PharmDr. Dominika Vlasáková - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 12.4.2023 16:31:30
Medicínske stanovisko OPS B.
Autor: PharmDr. Barbora Kostrejová - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 14.3.2023 14:55:39
Rozhodnutie o prerušení konania.
Autor: PharmDr. Barbora Kostrejová - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 14.3.2023 14:55:20
Výzva na uzatvorenie zmluvy o podmienkach úhrady lieku.
Autor: Matej Palenčár - Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve 
Zaslal: 10.3.2023 21:17:24
Dobrý deň, v prílohe posielame verejnú verziu NIHO hodnotenia lieku Kymriah na liečbu pediatrických a mladých dospelých pacientov vo veku do 25 rokov vrátane, s B-bunkovou akútnou lymfoblastovou leukémiou (B-ALL), ktorá je refraktérna, v relapse po transplantácii, alebo v druhom alebo neskoršom relapse (NIHO hodnotenie č. 21A).
Autor: Matej Palenčár - Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve 
Zaslal: 10.3.2023 21:15:18
Dobrý deň, v prílohe posielame verejnú verziu NIHO hodnotenia lieku Kymriah na liečbu dospelých pacientov s relabujúcim alebo refraktérnym difúznym veľkobunkovým lymfómom B-buniek (DLBCL) po dvoch alebo viacerých líniách systémovej liečby (NIHO hodnotenie č. 21B).
Autor: Zuzana Kralovičová - Novartis Europharm Limited 
Zaslal: 21.2.2023 16:58:00
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, dovoľujeme si vás informovať, že cez neverejnú zónu "Iné podania" bola dnes (21.2.2023) ku konaniu 26433 zaslaná odpoveď na výzvu zo dňa 24.1.2023 vzhľadom na skutočnosť, že obsahuje dôverné informácie. Priložené boli nasledovné dokumenty: 1. odpoveď na výzvu 2. Použitá literatúra a dopad na rozpočet 3. CEA model pre indikáciu DLBCL 4. CEA model pre indikáciu ALL 1.časť 5. CEA model pre indikáciu ALL 2.časť. S pozdravom, Zuzana Kralovičová
Autor: Zuzana Kralovičová - Novartis Europharm Limited 
Zaslal: 20.2.2023 16:49:29
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, dovoľujeme si priložiť vyjadrenie MUDr. Evy Mikuškovej,PhD., MBA, primárka OOH II, Klinika onkohematológie NOÚ a LF UK Bratislava, Podpredseda SHS SLS a vedúca Leukemickej skupiny v rámci SHS k výzve (číslo: S27201-2022-OddHL-26433) zo dňa 20.12.2022. Vyjadrenie sa týka otázky č.1 - porovnanie výsledkov účinnosti a bezpečnosti tisagenlekleucelu voči komparátoru inotuzumab ozogamicín (IO) v indikácii B-ALL. S pozdravom, Zuzana Kralovičová
Autor: PharmDr. Barbora Kostrejová - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 24.1.2023 14:02:25
Rozhodnutie o prerušení konania.
Autor: PharmDr. Barbora Kostrejová - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 24.1.2023 14:02:04
Výzva vypracovaná Národným inštitútom pre hodnotu a technológie v zdravotníctve (NIHO).
Autor: Zuzana Kralovičová - Novartis Europharm Limited 
Zaslal: 18.1.2023 15:57:27
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, dovoľujeme si vás informovať, že cez neverejnú zónu "Iné podania" bola dnes (18.1.2023) ku konaniu zaslaná odpoveď na výzvu zo dňa 20.12.2022 vzhľadom na skutočnosť, že obsahuje dôverné informácie. S pozdravom, Zuzana Kralovičová
Autor: PharmDr. Barbora Kostrejová - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 20.12.2022 11:17:58
Rozhodnutie o prerušení konania.
Autor: PharmDr. Barbora Kostrejová - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 20.12.2022 11:17:39
Výzva vypracovaná Národným inštitútom pre hodnotu a technológie v zdravotníctve (NIHO).
Autor: Matej Palenčár - Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve 
Zaslal: 17.10.2022 16:01:45
Autor: Matej Palenčár - Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve 
Zaslal: 17.10.2022 16:01:33
Autor: Simona Sabolová - Novartis Europharm Limited 
Zaslal: 6.9.2022 20:23:46
Dobrý deň, dovoľujeme si vás informovať, že cez neverejnú zónu "Iné podania" boli ku konaniu doplnené nižšie uvedené prílohy k tejto žiadosti vzhľadom na to, že sú predmetom duševného vlastníctva držiteľa: 1. Farmako-ekonomický rozbor lieku Kymriah - plné znenie, 2. Model nákladovej užitočnosti lieku Kymriah (CEA model), 3. Model dopadu na rozpočet pre liek Kymriah (BIA model), 4. Prieskum epidemiológia a manažment liečby, 5. Príloha k FER a 6. odborná literatúra. S pozdravom, Simona Sabolová
Autor: Simona Sabolová - Novartis Europharm Limited 
Zaslal: 6.9.2022 14:25:48
Dobry den, dovolujeme si prilozit aktualizovanu verziu Farmako-ekonomickeho rozboru lieku. S pozdravom, Simona Sabolova