[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

26053
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (Mgr. Judita Janeková)
N07CA01, S01GX09, M04AA01, N05AX12, A02BA02, C10AA05, J01FA10, S01HA02, D08AG02, N01BB01, J01DD01, J01DD04, H05BX01, J01MA02, B01AB05, B01AC04, V03AN01, J01XX08, C05BX01, G03CA03, L02BG06, B05DA, C10AX09, B03AE01, J01DD13, B01AB06, J01GB03, L01BC05, A10BB12, G04CA03, B05XA01, C09CA04, C01DA08, C01EB17, J01FA15, N03AX14, L01ED05, R06AX27, G03DA04, L01DC03, B02BD04, J02AC01, J02AX04, J05AE03, N05AH03, S01EB01, N04BC05, M05BX03, A02BA03, H02AB07, L03AX, G04BD08, N04BA03, N02CC01, M03AB01, R06AX26, L01AX03, J01AA12, S01ED01, V04CL, J07BB02, L01CA02, B05AA07, N05AD08, N02AA55, J05AF04
65720, 65718, 8694A, 0391C, 0392C, 8238B, 55423, 9234B, 9252B, 31785, 33233, 26824, 8672B, 94177, 58572, 2427D, 59829, 39607, 2575A, 2578A, 64755, 64771, 64775, 64762, 64766, 64768, 64761, 64757, 64759, 64777, 5258A, 56068, 32810, 20635, 14702, 14703, 14704, 14699, 14700, 14701, 7133C, 7137C, 67047, 67045, 67046, 2861A, 54317, 54316, 26811, 51187, 51188, 88157, 88155, 35111, 76487, 18347, 78301, 93152, 2570C, 33221, 33222, 07350, 07356, 6824B, 9069A, 1379D, 31831, 31833, 87070, 44076, 95627, 95628, 14604, 5108C, 5109C, 53271, 88684, 33176, 15736, 12450, 12449, 12458, 12456, 41511, 41509, 15293, 98630, 96056, 93969, 18520, 66082, 98188, 55795, 0401B, 1965B, 45916, 45910, 1538C, 53495, 10580, 10582, 10578, 4937C, 33170, 33171, 0853C, 39136, 31250, 31251, 03261, 03262, 03271, 34356, 03270, 34354, 34355, 34357, 52755, 1139D, 8556B, 8565B, 1130D, 53209, 9938B
3722026053
Právoplatný
4.7.2022 15:13:52

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznámenie_vyradenie_z_UUC_l... Oznámenie o začatí konania 4.7.2022 Podpis Mgr. Judita Janeková
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 7878 1 R_KON application/pdf S19276-2022-OKCHL-26053.pdf 15.7.2022 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Zuzana Dzvoniková - Medochemie LTD 
Zaslal: 7.7.2022 11:53:37
Dobrý deň, dovoľujem si priložiť pripomienku ku konaniu ID 26053. S pozdravom. Dzvoniková