[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

26052
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (Mgr. Judita Janeková)
D02AC
60091, 86038
3722026052
Právoplatný
4.7.2022 12:41:10

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznámenie_vyradenie_z_KTG_l... Oznámenie o začatí konania 4.7.2022 Podpis Mgr. Judita Janeková
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 7876 1 R_KON application/pdf S19276-2022-OKCHL-26052.pdf 15.7.2022 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Pavlína Krejstová - Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel 
Zaslal: 11.7.2022 13:25:17
Dobrý deň, dovoľujeme si priložiť pripomienku ku konaniu ID 26052. S pozdravom