[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

26037
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (RNDr. Jana Bielčiková)
N05AE05
9731A
3722026037
Právoplatný
1.7.2022 11:11:46

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznamenie o zacati konania_... Oznámenie o začatí konania 1.7.2022 Podpis RNDr. Jana Bielčiková
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 7962 2 R_KON application/pdf Rozhodnutie č. K640_N1065.pdf 15.8.2022 Detaily
R 7911 1 R_KON application/pdf S19276-2022-OKCHL-26037.pdf 15.7.2022 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: MUDr. Zuzana Barlíková - Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. SPA 
Zaslal: 2.7.2022 10:17:44
Pripomienka k zaslaniu podkladov k vypoctu podminenej uhrady.