[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

25697
A1E - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Laboratorios Lesvi, s.L. (Dušan Kukučka)
L04AX07
0887E
3722025697
Právoplatný
30.5.2022 14:41:20

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf A1E_ziadost_0887E_Dimethyl.pdf Žiadosť o zaradenie A1E 30.5.2022 Podpis Dušan Kukučka
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku_0887E_D... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 30.5.2022 Podpis Dušan Kukučka
text/dali Návrh znenia riadku_0887E_D... Šifrovaný výstup z MiniDaLi 30.5.2022 Podpis Dušan Kukučka
application/pdf Súhrn charakteristických vl... Súhrn charakteristických vlastností lieku 30.5.2022 Podpis Dušan Kukučka
application/pdf Rozhodnutie o registrácii.pdf Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 30.5.2022 Podpis Dušan Kukučka
application/pdf Doklad o pridelení ŠÚKL kód... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 30.5.2022 Podpis Dušan Kukučka
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 7964 2 R_A1E application/pdf Vyjadrenie k námietke č. K6... 15.8.2022 Detaily
R 7891 1 R_A1E application/pdf S19276-2022-OKCHL-25697.pdf 15.7.2022 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Dušan Kukučka - Laboratorios Lesvi, s.L. 
Zaslal: 8.6.2022 12:47:00
Dobrý deň, prikladáme potvrdenie o úhrade správneho poplatku. S pozdravom