[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

25613
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (RNDr. Jana Bielčiková)
A04AA05, A04AA55, A10AB05, A10AE05, A10BD07, A10BH01, A10BK01, A16AX15, B01AC21, B01AC22, B01AF03, B02BD02, C01EB17, G03GA05, G03GA08, G03GA30, G04CA04, H01AC01, H01CC02, H02CA03, H05AA02, J05AE10, J05AP57, L01AX03, L01BC06, L01EA05, L01FA03, L01FD03, L01FE01, L01FF04, L01XE38, L01XX32, L01XX52, L02AE02, L03AA02, L03AA13, L04AA06, L04AA36, L04AA44, L04AB04, L04AC12, L04AC18, M05BA06, N02AB03, N04BA02, N04BC05, N04BC09, N05AX15, N06DX01, N07XX05, R03AK07, S01ED51, S01EE03, V01AA03, V08CA09, V10XX02
01936, 03132, 10378, 13143, 13227, 28603, 35456, 35459, 39022, 40550, 40792, 40817, 40890, 41377, 46793, 47592, 47861, 50480, 65489, 66216, 76788, 86926, 89919, 98651, 98657, 0256B, 0527D, 1191B, 1211A, 1347D, 1606D, 2192C, 2471D, 2898B, 2970D, 3293D, 3303A, 3428B, 3429B, 3430B, 3431B, 3459C, 4042C, 4044C, 4123C, 4819C, 4858C, 5026B, 5234C, 5252C, 5260B, 5287B, 5581C, 5634C, 6060B, 6113B, 6384A, 6386A, 6733B, 6794C, 7209B, 7756A, 7893A, 8032A, 8430A, 8597C, 8600C, 94872, 9524C
3722025613
Právoplatný
20.5.2022 14:56:32

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznamenie o zacati konania ... Oznámenie o začatí konania 20.5.2022 Podpis RNDr. Jana Bielčiková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet MCV návrhy.xlsx Iná príloha 20.5.2022 Podpis RNDr. Jana Bielčiková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet Zdroje udajov.xlsx Iná príloha 20.5.2022 Podpis RNDr. Jana Bielčiková
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 7923 2 R_KON application/pdf Rozhodnutie č. K639_N1060_N... 15.7.2022 Detaily
R 7837 1 R_KON application/pdf S18677-2022-OKCHL-25613.pdf 15.6.2022 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Daniel Host - Octapharma AB 
Zaslal: 23.6.2022 16:01:30
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, dovoľujeme si Vám zaslať námietku v mene držiteľa registrácie.
Autor: Hana Dvořáková - Daiichii Sankyo Europe GmbH 
Zaslal: 27.5.2022 18:34:46
Dobrý deň, dovoľujeme si Vám zaslať vyjadrenie v mene držiteľa registrácie. S pozdravom, Hana Dvořáková
Autor: Mgr. Lýdie Haníncová - Sandoz GmbH 
Zaslal: 27.5.2022 16:34:25
Dovolujeme si Vam zaslat pripomienky a vyjadrenia k cenam dohladanym v Lotyssku. Dakujeme a ostavame s pozdravom, Lydia Hanincova
Autor: Daniel Host - Octapharma AB 
Zaslal: 27.5.2022 16:17:13
Dobrý deň, dovoľujeme si Vám zaslať vyjadrenie v mene držiteľa registrácie.
Autor: Ing. Miroslav Dedík - Merck Sharp & Dohme B.V. 
Zaslal: 27.5.2022 15:36:55
Vyjadrenie k Oznámeniu o začatí konania z podnetu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci zníženia úradne určených cien liekov zaradených v zozname kategorizovaných liekov
Autor: MUDr. Zille Poliaková - UCB Pharma SA 
Zaslal: 27.5.2022 13:58:03
Dobrý deň, dovoľujeme si Vám zaslať vyjadrenie v mene držiteľa registrácie. S pozdravom
Autor: PharmDr.Leonard Sojka - Merck Serono S.p.A. 
Zaslal: 27.5.2022 10:26:33
Dobrý deň, v prílohe vám zasielame pripomienky k Oznámeniu o začatí konania vo veci zníženia úradne určených cien liekov zaradených v zozname kategorizovaných liekov, ID 25613. Ďakujeme za preštudovanie našich argumentov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu
Autor: Lucia Hlavinková - Novo Nordisk A/S 
Zaslal: 27.5.2022 8:18:52
Dobrý deň, dovoľujeme si Vám zaslať pripomienku v mene držiteľa rozhodnutia o registrácii. S pozdravom, Lucia Hlavinková
Autor: Jozef Hromjak - ANPHARM Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A. 
Zaslal: 27.5.2022 7:45:13
Dobrý deň, dovoľujeme si Vám zaslať pripomienku v mene držiteľa registrácie lieku Ivabradine Anpharm , S pozdravom, Jozef Hromjak
Autor: Dana Ťažká - Amomed Pharma GmbH. 
Zaslal: 27.5.2022 6:50:34
Dobrý deň, dovoľujeme si Vám zaslať pripomienku v mene držiteľa rozhodnutia o registrácii. S pozdravom, Dana Ťažká
Autor: Renata Krockova - Bayer AG 
Zaslal: 26.5.2022 9:31:35
Dobrý deň, dovoľujeme si Vám zaslať vyjadrenie v mene držiteľa registrácie. S pozdravom, Renáta Kročková