[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

25500
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (Mgr. Judita Janeková)
D01AE16
27064
3722025500
Právoplatný
4.5.2022 12:40:40

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznámenie_vyradenie_z_KTG_l... Oznámenie o začatí konania 4.5.2022 Podpis Mgr. Judita Janeková
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 7722 1 R_KON application/pdf S16416-2022-OKCHL-25500.pdf 15.5.2022 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky