[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

25360
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (PharmDr. Dominika Vlasáková)
L01FA01
7488C, 4575C, 4424D, 59839, 5008C, 4577C, 4425D, 46130
3722025360
Právoplatný
27.4.2022 13:32:08

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznamenie_o_zacati_konania_... Oznámenie o začatí konania 27.4.2022 Podpis PharmDr. Dominika Vlasáková
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_25360_D_rozšírenie IO r... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 11.5.2022 Podpis Peter Polák
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 7764 1 R_KON application/pdf S16416-2022-OKCHL-25360.pdf 15.5.2022 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: PharmDr. Dominika Vlasáková - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 27.4.2022 14:18:10
Podnet prednostu dermatovenerologickej kliniky SZU MUDr. Slavomíra Urbančeka, PhD.