[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

25343
H3 - Žiadosť o zrušenie úradne určenej ceny lieku
A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. (MVDr. Marián Britan)
M02AA10
84114, 36532, 36534
3722025343
Podaný
27.4.2022 11:45:44

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document H3_ziadost_FASTUM GEL.docx Žiadosť o zrušenie ceny H3 27.4.2022 Podpis MVDr. Marián Britan
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky