[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

25295
A1P - Žiadosť o podmienené zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Janssen - Cilag International N.V. (Anna Šuvadová)
N06AX27
3289D
3722025295
Právoplatný
20.6.2023 9:41:06

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf spravato-epar-product-infor... Súhrn charakteristických vlastností lieku 25.4.2022 Podpis Anna Šuvadová
application/pdf Rozhodnutie EC registracia_... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 25.4.2022 Podpis Anna Šuvadová
application/pdf SUKL kody.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 29.4.2022 Podpis Anna Šuvadová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku_Spravat... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 29.4.2022 Podpis Anna Šuvadová
text/dali Navrh_znenia_riadku_3289D.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 29.4.2022 Podpis Anna Šuvadová
application/pdf A1P_ziadost_Spravato.pdf Žiadosť o zaradenie A1P 29.4.2022 Podpis Anna Šuvadová
application/pdf Potvrdenie o platbe_Spravat... Iná príloha 29.4.2022 Podpis Anna Šuvadová
application/pdf S_FE_Spravato.pdf Farmako-ekonomický rozbor lieku 29.4.2022 Podpis Anna Šuvadová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_25925_Spravato_A1P.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 14.4.2023 Podpis Peter Polák
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 8468 1 R_A1P application/pdf S21301-2023-OddKCL-25295.pdf 15.7.2023 Detaily
R 8398 2 R_A1P application/pdf Rozhodnutie č K656_N1086.pdf 15.6.2023 Detaily
R 8367 1 R_A1P application/pdf S18375-2023-OKCHL-25295.pdf 15.5.2023 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Anna Šuvadová - Janssen - Cilag International N.V. 
Zaslal: 3.10.2023 13:17:50
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, dovoľujeme si Vás informovať, že v súlade s §16 ods. 7 zákona č. 363/2011 Z. z. bol 29.9.2023 podaný CND návrh - ID návrhu 29727.
Autor: PharmDr. Dominika Vlasáková - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 14.7.2023 11:39:35
Odborné odporúčanie pre ministra z Kategorizačnej komisie 11.7.2023.
Autor: Lucia Grajcarová - Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve 
Zaslal: 7.7.2023 10:52:20
Dobrý deň, v prílohe posielame aktualizovanú verejnú verziu NIHO hodnotenia liečiva esketamín (Spravato) na liečbu rezistentnej depresívnej poruchy (NIHO hodnotenie č. 10).
Autor: Anna Šuvadová - Janssen - Cilag International N.V. 
Zaslal: 3.7.2023 16:59:02
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, vzhľadom na dôverné informácie boli dňa 30.6.2023 v elektronickej podobe cez "Iné podania" predložené dokumenty: 1. Farmako-ekonomický rozbor (FER) lieku Spravato v plnej čitateľnosti (ID podanie 3153) a 2. Farmako-ekonomický rozbor (FER) lieku Spravato vypracovaný ako reakcia na hodnotenie NIHO (ID podanie 3154).
Autor: Anna Šuvadová - Janssen - Cilag International N.V. 
Zaslal: 30.6.2023 23:45:44
Dobrý deň, dovoľujeme si v rámci odpovede na Výzvu na súčinnosť ku konaniu ID 25295 priložiť priložiť k žiadosti A1N súvisiaci farmako-ekonomický rozbor lieku Spravato.
Autor: Anna Šuvadová - Janssen - Cilag International N.V. 
Zaslal: 30.6.2023 23:18:38
Dobrý deň, dovoľujeme si v rámci odpovede na Výzvu na súčinnosť ku konaniu ID 25295 priložiť k žiadosti A1N súvisiaci návrh znenia riadku a šifrovaný výstup z MiniDali.
Autor: Anna Šuvadová - Janssen - Cilag International N.V. 
Zaslal: 30.6.2023 23:18:06
Dobrý deň, dovoľujeme si v rámci odpovede na Výzvu na súčinnosť ku konaniu ID 25295 priložiť k žiadosti A1N súvisiaci návrh znenia riadku a šifrovaný výstup z MiniDali.
Autor: Anna Šuvadová - Janssen - Cilag International N.V. 
Zaslal: 30.6.2023 23:14:56
Dobrý deň, dovoľujeme si v rámci odpovede na Výzvu na súčinnosť ku konaniu ID 25295 priložiť žiadosť A1N o zaradenie lieku Spravato do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku podľa § 10 zákona o rozsahu účinného od 01.08.2022.
Autor: Anna Šuvadová - Janssen - Cilag International N.V. 
Zaslal: 30.6.2023 23:05:44
Dobrý deň, dovoľujeme priložiť odpoveď na Výzvu na súčinnosť ku konaniu ID 25295.
Autor: PharmDr. Dominika Vlasáková - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 30.6.2023 9:30:36
Aktualizácia medicínskeho stanoviska OPS N05.
Autor: Judita Dugas - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 28.6.2023 13:55:22
Výzva na súčinnosť podľa § 70 ods. 3 v spojení s § 79 ods. 3 zákona
Autor: PharmDr. Dominika Vlasáková - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 11.4.2023 7:35:15
Aktualizácia medicínskeho stanoviska OPS N05.
Autor: PharmDr. Dominika Vlasáková - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 5.4.2023 14:43:04
Stanovisko hlavného odborníka MZ SR pre psychiatriu a Výboru SPsS SLS k manažmentu depresívnej poruchy rezistentnej na liečbu.
Autor: Anna Šuvadová - Janssen - Cilag International N.V. 
Zaslal: 20.3.2023 16:37:17
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, dovoľujeme si v rámci odpovede na Výzvu na zmenu žiadosti podľa § 79 ods. 9 ku konaniu ID 25295 priložiť aktualizovaný farmako-ekonomický rozbor lieku Spravato v časti C bod 2.
Autor: Anna Šuvadová - Janssen - Cilag International N.V. 
Zaslal: 20.3.2023 16:35:38
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, dovoľujeme si v rámci odpovede na Výzvu na zmenu žiadosti podľa § 79 ods. 9 ku konaniu ID 25295 priložiť aktualizovanú žiadosť o zaradenie lieku Spravato do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku.
Autor: Anna Šuvadová - Janssen - Cilag International N.V. 
Zaslal: 20.3.2023 16:33:41
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, dovoľujeme si v rámci odpovede na Výzvu na zmenu žiadosti podľa § 79 ods. 9 ku konaniu ID 25295 priložiť aktualizovaný návrh znenia riadku a šifrovaného výstupu z MiniDali.
Autor: Anna Šuvadová - Janssen - Cilag International N.V. 
Zaslal: 20.3.2023 16:33:22
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, dovoľujeme si v rámci odpovede na Výzvu na zmenu žiadosti podľa § 79 ods. 9 ku konaniu ID 25295 priložiť aktualizovaný návrh znenia riadku a šifrovaného výstupu z MiniDali.
Autor: Judita Dugas - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 17.3.2023 14:32:43
Rozhodnutie o prerušení konania
Autor: Judita Dugas - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 17.3.2023 14:32:19
Výzva na na zmenu žiadosti podľa § 79 ods. 9
Autor: Anna Šuvadová - Janssen - Cilag International N.V. 
Zaslal: 31.1.2023 13:16:34
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, dovoľujeme si zaslať vyjadrenie držiteľa k hodnoteniu NIHO k žiadosti o kategorizáciu lieku Spravato, ID25295. Z dôvodu ochrany dôverných informácií predkladáme vyjadrenie vrátane príloh prostredníctvom neverejnej časti portálu kategorizácia cez iné podania.
Autor: PharmDr. Barbora Kostrejová - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 12.12.2022 11:46:03
Rozhodnutie o prerušení konania.
Autor: PharmDr. Barbora Kostrejová - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 12.12.2022 11:45:47
Výzva na uzatvorenie zmluvy o podmienkach úhrady lieku.
Autor: Lucia Grajcarová - Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve 
Zaslal: 6.12.2022 20:10:48
Verejná verzia NIHO hodnotenia liečiva esketamín (Spravato) v indikácii na liečbu rezistentnej depresívnej poruchy (NIHO hodnotenie č. 10).
Autor: Anna Šuvadová - Janssen - Cilag International N.V. 
Zaslal: 2.12.2022 14:38:00
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, dovoľujeme priložiť odpoveď na Výzvu na opravu podania alebo jeho príloh ku konaniu ID 25295.
Autor: PharmDr. Dominika Vlasáková - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 4.11.2022 8:47:52
Rozhodnutie o prerušení konania.