[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

23768
CND - Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. (Renáta Hajdinová)
R03AL03, B01AC24, L02BX02, N05AX13, R07AX30, M05BX04, L01XE08, R03BA05, N06AX05, L01EX03, R03AK11, L01XX52, L04AC10, C08CA09, L01XE36, L04AA37, L01EC01, L04AA32, L04AA29, A10AB06, L01XE06, G04BD12, A16AB02, L01XC13, H01CB03, L04AA40, A10AD04, C10AX13, L04AC07, R03DX05, C09DX04, L04AA34, R03AL04, A10BK02, L04AB06, J07AL02, V06DD, A10BJ06, C02KX04, N04BA02, N05AX08, B06AC05
0320B, 03776, 03856, 06231, 06233, 06234, 0891D, 09502, 11645, 11647, 13975, 15915, 20097, 20582, 20584, 2175A, 2194C, 2817B, 28718, 3040C, 3242C, 32503, 3349B, 3356B, 3469C, 36550, 37369, 3862A, 40761, 4491A, 46343, 5102C, 5103C, 5105C, 54305, 5681B, 64991, 68695, 7107B, 7109B, 7112B, 7140C, 7211A, 7233B, 7412A, 8114A, 83300, 85035, 88115, 8851C, 8852C, 9054A, 94872, 97606, 97607, 9987C
3722023768
Právoplatný
24.2.2022 12:28:53

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document CND_ziadost_FINAL.docx Žiadosť o zníženie úradne určenej ceny CND 24.2.2022 Podpis Renáta Hajdinová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Cenovy navrh CND znizenie.xlsm Návrh ceny - formulár CND 24.2.2022 Podpis Renáta Hajdinová
text/dali CND.dfm Šifrovaný výstup z formulára CND 24.2.2022 Podpis Renáta Hajdinová
application/pdf 2022_02 CND PRILOHA_PDF.pdf Iná príloha 24.2.2022 Podpis Renáta Hajdinová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 7725 2 R_CND application/pdf Rozhodnutie č K633_N1051_N1... 15.5.2022 Detaily
R 7678 1 R_CND application/pdf S15078-2022-OKCHL-23768.pdf 15.4.2022 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Martina Krajčírová - Astellas Pharma Europe B.V. 
Zaslal: 3.3.2022 18:25:36
Dobrý deň, pripájame vyjadrenie ku konaniu ID 23768. S pozdravom
Autor: Miroslav Lednár - Pfizer Europe MA EEIG 
Zaslal: 3.3.2022 17:03:36
Dobrý deň, prikladáme vyjadrenie ku konaniu ID 23768
Autor: Ing. Eva Ottinger, MSc - Novartis Europharm Limited 
Zaslal: 3.3.2022 16:50:27
Dobrý deň, dovoľujeme si zaslať vyjadrenie k predmetnému konaniu. S pozdravom, Eva Ottinger
Autor: Pavel Pešek - AstraZeneca AB 
Zaslal: 3.3.2022 16:03:38
Dobrý den, přikládáme vyjadření ke konání ID 23768. S úctou, Pavel Pešek
Autor: Ing. Miroslav Dedík - Janssen Biologics B.V. 
Zaslal: 3.3.2022 15:42:31
Vyjadrenie k žiadosti o zníženie úradne určenej ceny liekov zaradených v zozname kategorizovaných liekov navrhovateľa DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
Autor: Ing. Martina Štesová - Roche Registration GmbH.  
Zaslal: 3.3.2022 12:56:46
Dobrý deň, predkladáme pripomienku ku konaniu ID 23768. S pozdravom.
Autor: Lenka Grichová - Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch 
Zaslal: 3.3.2022 10:48:30
Dobrý deň, prikladáme pripomienku ku konaniu ID 23768. S úctou
Autor: PharmDr.Leonard Sojka - Merck Europe B.V. 
Zaslal: 2.3.2022 13:41:57
Dobrý deň, v prílohe vám zasielame Pripomienku k Žiadosti o zníženie úradne určenej ceny lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov, ID 23768.Ďakujeme za preštudovanie našich argumentov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Autor: Lucia Hlavinková - Novo Nordisk A/S 
Zaslal: 2.3.2022 8:50:53
Vyjadrenie ku konaniu ID 23768
Autor: Martin Mička - Janssen – Cilag International NV 
Zaslal: 1.3.2022 13:05:01
Dobrý deň, prikladáme pripomienku k návrhu na zníženie ÚUC pre liek Opsumit. S pozdravom
Autor: Paul Roger Newton - Vertex Pharmaceuticals ( Ireland ) Limited 
Zaslal: 28.2.2022 10:25:06
Pripomienka ku konaniu ID 23768