[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

23568
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Pierre Fabre Médicament (Katarína Pochová)
L01XE45
9266C
3722023568
Právoplatný
31.1.2022 16:41:28

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf A1N_ziadost_Nerlynx_31.1.20... Žiadosť o zaradenie A1N 31.1.2022 Podpis Katarína Pochová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku_Nerlynx... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 31.1.2022 Podpis Katarína Pochová
text/dali Navrh_znenia_riadku_9266C.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 31.1.2022 Podpis Katarína Pochová
application/pdf Nerlynx_anx_153350_sk_platn... Súhrn charakteristických vlastností lieku 31.1.2022 Podpis Katarína Pochová
application/pdf Nerlynx_dec_142014_sk_prve.pdf Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 31.1.2022 Podpis Katarína Pochová
application/pdf Nerlynx_dec_153350_sk_nov.2... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 31.1.2022 Podpis Katarína Pochová
application/pdf Union Register of medicinal... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 31.1.2022 Podpis Katarína Pochová
application/pdf PFM Kbis_07.01.2022 (1).pdf Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 31.1.2022 Podpis Katarína Pochová
application/pdf Sukl kod_Nerlynx.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 31.1.2022 Podpis Katarína Pochová
application/pdf FEK_rozbor_lieku_Nerlynx_31... Farmako-ekonomický rozbor lieku 31.1.2022 Podpis Katarína Pochová
application/pdf NERLYNX-ID list_SK.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 31.1.2022 Podpis Katarína Pochová
application/x-zip-compressed HTA_rozhodnutia_Nerlynx.zip Iná príloha 31.1.2022 Podpis Katarína Pochová
application/x-zip-compressed Nerlynx studie.zip Iná príloha 31.1.2022 Podpis Katarína Pochová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_23568_Nerlynx_A1N_L01.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 10.11.2022 Podpis Peter Polák
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 8086 1 R_A1N application/pdf S24001-OKCHL-2022-23568.pdf 15.11.2022 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Katarína Pochová - Pierre Fabre Médicament 
Zaslal: 25.1.2023 8:40:26
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, návrh úradne určenej ceny lieku Nerlynx neprevyšuje európsku referenčnú cenu lieku ku dňu vykonateľnosti rozhodnutia o úradnom určení ceny. V súlade s §16 ods. 7 zákona č. 363/2011 Z. z nepodávame CND. Ďakujeme. S pozdravom
Autor: Katarína Pochová - Pierre Fabre Médicament 
Zaslal: 7.11.2022 15:20:14
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, v zmysle zaslanej výzvy prikladáme aktualizovaný šifrovaný súbor. S pozdravom
Autor: Katarína Pochová - Pierre Fabre Médicament 
Zaslal: 7.11.2022 15:19:40
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, v zmysle zaslanej výzvy prikladáme aktualizované MiniDali. S pozdravom
Autor: Katarína Pochová - Pierre Fabre Médicament 
Zaslal: 20.10.2022 10:56:20
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, v zmysle zaslanej výzvy prikladáme aktualizované formuláre. S pozdravom
Autor: Judita Dugas - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 17.10.2022 8:36:03
Výzva na súčinnosť - úprava ATC kódu.
Autor: PharmDr. Barbora Kostrejová - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 5.9.2022 16:27:13
Rozhodnutie o prerušení konania.
Autor: PharmDr. Barbora Kostrejová - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 5.9.2022 16:26:47
Výzva na uzatvorenie zmluvy o podmienkach úhrady lieku.
Autor: PharmDr. Barbora Kostrejová - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 2.9.2022 14:10:04
Hodnotiaca správa, ktorá obsahuje dôverné informácie bola sprístupnená iba členom kategorizačnej komisie a držiteľovi rozhodnutia o registrácii. Zverejnená hodnotiaca správa neobsahuje dôverné informácie.
Autor: PharmDr. Dominika Vlasáková - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 18.8.2022 13:09:05
Rozhodnutie o prerušení konania.
Autor: PharmDr. Dominika Vlasáková - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 18.8.2022 13:08:26
Výzva na uzatvorenie zmluvy o podmienkach úhrady lieku.
Autor: PharmDr. Dominika Vlasáková - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 17.8.2022 13:27:04
Aktualizácia hodnotiacej správy Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku - doplnenie hodnotiteľov.
Autor: PharmDr. Dominika Vlasáková - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 6.6.2022 11:20:57
Medicínske stanovisko OPS L01.
Autor: PharmDr. Dominika Vlasáková - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 6.6.2022 11:05:26
Hodnotiaca správa Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku.
Autor: Katarína Pochová - Pierre Fabre Médicament 
Zaslal: 4.2.2022 8:02:42
Dobrý deň, dovoľujem si Vám zaslať doklad o úhrade správneho poplatku. S pozdravom