[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

23400
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
FERRING Slovakia s.r.o. (Jana Korcová)
A07EA06
2440B
3721023400
Právoplatný
31.12.2021 17:06:36

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf A1N_ziadost_Cortiment_30x9_... Žiadosť o zaradenie A1N 31.12.2021 Podpis Jana Korcová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku_Cortime... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 31.12.2021 Podpis Jana Korcová
text/dali Navrh_znenia_riadku_2440B.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 31.12.2021 Podpis Jana Korcová
application/pdf SPC_Cortiment_2021.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 31.12.2021 Podpis Jana Korcová
application/x-zip-compressed Budesonide MMX_studie.zip Farmako-ekonomický rozbor lieku 31.12.2021 Podpis Jana Korcová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Cortiment_UC_model_NL_SK_DS... Iná príloha 31.12.2021 Podpis Jana Korcová
application/pdf FEK_rozbor_lieku_Cortiment_... Iná príloha 31.12.2021 Podpis Jana Korcová
application/pdf Approval.pdf Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 31.12.2021 Podpis Jana Korcová
application/pdf Approval.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 31.12.2021 Podpis Jana Korcová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_23400_Cortiment_A1N_A.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 11.5.2022 Podpis Peter Polák
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 7759 1 R_A1N application/pdf S16416-2022-OKCHL-23400.pdf 15.5.2022 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: PharmDr. Dominika Vlasáková - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 17.8.2022 11:15:57
Aktualizácia hodnotiacej správy Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku - doplnenie hodnotiteľov.
Autor: PharmDr. Dominika Vlasáková - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 11.5.2022 14:58:31
Hodnotiaca správa Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku.
Autor: Mgr. Mária Danková - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 2.5.2022 11:21:14
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny A