[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

23297
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Eisai GmbH. (Miloš Živanský)
N03AX22
1365C
3721023297
Právoplatný
30.12.2021 10:43:37

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf SPC Fycompa_sk.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 14.12.2021 Podpis Miloš Živanský
application/pdf chmp-summary-positive-opini... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 16.12.2021 Podpis Miloš Živanský
application/pdf dec_149413_sk.pdf Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 16.12.2021 Podpis Miloš Živanský
application/pdf Fycompa EC decision SK dec_... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 16.12.2021 Podpis Miloš Živanský
application/pdf chmp-post-authorisation-sum... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 16.12.2021 Podpis Miloš Živanský
application/pdf Potvrdenie ŠUKL kodu Fycomp... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 25.12.2021 Podpis Miloš Živanský
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Fycompa_sus_Navrh znenia ri... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 25.12.2021 Podpis Miloš Živanský
text/dali Fycompa_sus_Navrh znenia ri... Šifrovaný výstup z MiniDaLi 25.12.2021 Podpis Miloš Živanský
application/pdf Fycompa_sus_A1N_ziadost_fin... Žiadosť o zaradenie A1N 25.12.2021 Podpis Miloš Živanský
application/pdf FEK_rozbor_lieku_1365C Fyco... Farmako-ekonomický rozbor lieku 25.12.2021 Podpis Miloš Živanský
application/pdf fycompa-h-c-2434-ii-0047-ep... Iná príloha 25.12.2021 Podpis Miloš Živanský
application/pdf Solen_neu-200401-0008_Sykor... Iná príloha 25.12.2021 Podpis Miloš Živanský
application/pdf ECE_Laurenza.pdf Iná príloha 25.12.2021 Podpis Miloš Živanský
application/pdf EIS83568d_Laurenza_PST_PRIN... Iná príloha 25.12.2021 Podpis Miloš Živanský
application/pdf Fogarasi 311 perampanel in... Iná príloha 25.12.2021 Podpis Miloš Živanský
application/pdf Renfroe JB et al J of Child... Iná príloha 25.12.2021 Podpis Miloš Živanský
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_23297_Fycompa_A1N_N01.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 11.5.2022 Podpis Peter Polák
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 7756 1 R_A1N application/pdf S16416-2022-OKCHL-23297.pdf 15.5.2022 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: PharmDr. Dominika Vlasáková - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 17.8.2022 11:10:46
Aktualizácia hodnotiacej správy Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku - doplnenie hodnotiteľov.
Autor: PharmDr. Dominika Vlasáková - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 11.5.2022 14:59:54
Hodnotiaca správa Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku.
Autor: Mgr. Mária Kobielska - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 5.5.2022 16:18:23
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny N01
Autor: Miloš Živanský - Eisai GmbH. 
Zaslal: 3.1.2022 15:27:47
prikládám potvrdenie o platbe poplatku