[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

23207
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva SR (Mgr. Mária Danková)
L04AA36
6794C
3721023207
Právoplatný
1.12.2021 14:49:07

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznamenie o zacati konania_... Oznámenie o začatí konania 1.12.2021 Podpis Mgr. Mária Danková
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 7550 1 R_KON application/pdf S23948-2021-OKC-23207.pdf 15.12.2021 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Ing. Martina Štesová - Roche Registration GmbH.  
Zaslal: 8.12.2021 16:20:22
Pripomienka ku konaniu ID 23207