[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

23206
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva SR (Mgr. Mária Danková)
L01XE39
7166C
3721023206
Právoplatný
1.12.2021 14:47:24

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznámenie o začati konania_... Oznámenie o začatí konania 1.12.2021 Podpis Mgr. Mária Danková
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 7548 1 R_KON application/pdf S23948-2021-OKC-23206.pdf 15.12.2021 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Simona Sabolová - Novartis Europharm Limited 
Zaslal: 2.12.2021 13:42:00
Dobry den, dovolujeme si zaslat ziadost o spristupnenie informacii.