[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

23186
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Gedeon Richter Plc. (Viera Vranová)
H01CC5
8200D
3721023186
Právoplatný
30.11.2021 19:10:42

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf A1N_ziadost_Ryeqo_8200D.pdf Žiadosť o zaradenie A1N 30.11.2021 Podpis Viera Vranová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku_Ryeqo_8... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 30.11.2021 Podpis Viera Vranová
application/pdf PI_Ryeqo_0721.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 30.11.2021 Podpis Viera Vranová
text/dali Navrh_znenia_riadku_8200D.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 30.11.2021 Podpis Viera Vranová
application/pdf Ryeqo_MA_0721.pdf Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 30.11.2021 Podpis Viera Vranová
application/pdf Ryeqo_IL_0721.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 30.11.2021 Podpis Viera Vranová
application/pdf FEK_rozbor_Ryeqo.pdf Farmako-ekonomický rozbor lieku 30.11.2021 Podpis Viera Vranová
application/pdf Indirect treatment comparis... Iná príloha 30.11.2021 Podpis Viera Vranová
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Quantify_Ryeqo CE model v1.... Iná príloha 30.11.2021 Podpis Viera Vranová
application/pdf Ryeqo Lauer 1.pdf Iná príloha 30.11.2021 Podpis Viera Vranová
application/pdf Ryeqo Lauer 2.pdf Iná príloha 30.11.2021 Podpis Viera Vranová
application/pdf Ryeqo Lauer 3.pdf Iná príloha 30.11.2021 Podpis Viera Vranová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet BIA_Ryeqo_FINAL.xlsx Iná príloha 30.11.2021 Podpis Viera Vranová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet ERP_Ryeqo_30.11.2021.xlsx Iná príloha 30.11.2021 Podpis Viera Vranová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Ceny z online databaz_Ryeqo... Iná príloha 30.11.2021 Podpis Viera Vranová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_23186_Ryeqo_A1N_G.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 11.5.2022 Podpis Peter Polák
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 7749 1 R_A1N application/pdf S16416-2022-OKCHL-23186_A1N... 15.5.2022 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: PharmDr. Dominika Vlasáková - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 17.8.2022 11:31:18
Aktualizácia hodnotiacej správy Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku - doplnenie hodnotiteľov.
Autor: PharmDr. Dominika Vlasáková - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 11.5.2022 15:07:43
Hodnotiaca správa Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku.
Autor: Viera Vranová - Gedeon Richter Plc. 
Zaslal: 2.5.2022 14:57:39
Nezohľadňovaný
Vyjadrenie k výzve pre Ryeqo zo dňa 31. marca 2022 (ID23186).
Autor: PharmDr. Dominika Vlasáková - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 31.3.2022 11:03:18
Výzva na vysvetlenie podania - ID23186
Autor: PharmDr. Dominika Vlasáková - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 2.3.2022 10:43:21
Medicínske stanovisko Odbornej pracovnej skupiny G.
Autor: Viera Vranová - Gedeon Richter Plc. 
Zaslal: 1.12.2021 13:58:16
Úhrada poplatku - časť 2.
Autor: Viera Vranová - Gedeon Richter Plc. 
Zaslal: 1.12.2021 11:04:13
Úhrada poplatku.