[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

23173
ZM - Žiadosť o zmenu charakteristík referenčnej skupiny
AstraZeneca AB (Pavel Pešek)
A10BK01
3304A, 3303A
3721023173
Právoplatný
30.11.2021 16:13:23

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf Forxiga_CKD_Obrázok 16 a17 ... Iná príloha 30.11.2021 Podpis Pavel Pešek
application/pdf Forxiga_HF_Obrázok 21 a22Vý... Iná príloha 30.11.2021 Podpis Pavel Pešek
application/pdf FEK_rozbor_lieku_Forxiga_A1... Farmako-ekonomický rozbor lieku 30.11.2021 Podpis Pavel Pešek
application/pdf FEK_rozbor_lieku_Forxiga_A1... Farmako-ekonomický rozbor lieku 30.11.2021 Podpis Pavel Pešek
application/pdf ZM_ziadost_Forxiga_A10BK01_... Žiadosť o zmenu charakteristík referenčnej skupiny 30.11.2021 Podpis Pavel Pešek
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_23173_dapagliflozín_For... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 11.5.2022 Podpis Peter Polák
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 7762 1 R_ZM application/pdf S16416-2022-OKCHL-23173.pdf 15.5.2022 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: PharmDr. Dominika Vlasáková - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 17.8.2022 11:20:17
Aktualizácia hodnotiacej správy Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku - doplnenie hodnotiteľov.
Autor: PharmDr. Dominika Vlasáková - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 17.8.2022 11:17:14
Aktualizácia hodnotiacej správy Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku - doplnenie hodnotiteľov.
Autor: PharmDr. Dominika Vlasáková - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 11.5.2022 15:07:15
Hodnotiaca správa Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku - chronické ochorenie obličiek
Autor: PharmDr. Dominika Vlasáková - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 11.5.2022 15:05:49
Hodnotiaca správa Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku - srdcové zlyhávanie
Autor: PharmDr. Dominika Vlasáková - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 5.5.2022 11:43:13
Aktualizácia medicínskeho stanoviska OPS C
Autor: Mgr. Mária Kobielska - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 26.4.2022 13:59:00
Medicínske stanovisko OPS A10
Autor: Mgr. Mária Kobielska - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 26.4.2022 13:54:25
Medicínske stanovisko OPS C
Autor: Mgr. Mária Kobielska - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 26.4.2022 13:24:49
Stanovisko hlavného odborníka MZ SR pre nefrológiu a Slovenskej nefrologickej spoločnosti SLS
Autor: Pavel Pešek - AstraZeneca AB 
Zaslal: 7.12.2021 16:13:06
45Dobrý den, přikládám soubory s literaturou pro indikaci DAPA CKD. S úctou, Pavel Pešek
Príloha: application/x-zip-compressed Literatura_CKD.zip
Autor: Pavel Pešek - AstraZeneca AB 
Zaslal: 7.12.2021 16:11:45
Dobrý den, přikládám soubory s literaturou pro indikaci DAPA HF. S úctou, Pavel Pešek
Príloha: application/x-zip-compressed Literatura_HF.zip
Autor: Pavel Pešek - AstraZeneca AB 
Zaslal: 7.12.2021 15:37:53
Dobrý den, přikládám HTA zhodnocení 4 zahraničních autorit. S úctou, Pavel Pešek
Autor: Pavel Pešek - AstraZeneca AB 
Zaslal: 7.12.2021 15:34:03
Dobrý den, přikládám potvrzení o zaplacení správního poplatku. S úctou, Pavel Pešek
Autor: Pavel Pešek - AstraZeneca AB 
Zaslal: 30.11.2021 16:26:21
Dobrý den, přes "Iné podania" zasíláme dva farmakoekonomické modely (DAPA HF a CKD) a soubory s literaturou. S úctou, Pavel Pešek