[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

2313
ZM - Žiadosť o zmenu charakteristík referenčnej skupiny
Roche Registration Ltd. (Ing. Iveta Pálešová)
L01XC03
05959
3712002313
Právoplatný
16.5.2013 7:42:29

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ZM_ziadost_Herceptin.docx Žiadosť o zmenu charakteristík referenčnej skupiny 20.12.2012 Podpis Ing. Iveta Pálešová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document S_FE_HERCEPTIN.docx Farmako-ekonomický rozbor lieku 20.12.2012 Podpis Ing. Iveta Pálešová
application/pdf odborne stanovisko neoadjuv... Iná príloha 20.12.2012 Podpis Ing. Iveta Pálešová
application/pdf Doklad o uhrade_VS 37120023... Iná príloha 20.12.2012 Podpis Ing. Iveta Pálešová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/msword OOM_L01_ID_2313_Herceptin_Z... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 4.4.2013 Podpis PharmDr. Rastislav Pullmann
application/msword OOM_L01_ID_2313_Herceptin_Z... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 26.6.2013 Podpis Jana Ivanová
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 1784 1 R_ZM application/pdf R_ZM_S05197_OKCLP_2013_ID_2... 15.7.2013 Detaily
R 1718 2 R_ZM application/pdf Rozhodnutie _K103_ N172.pdf 15.5.2013 Detaily
R 1624 1 R_ZM application/pdf R_ZM_S02565-OKCLP_2013_ID_2... 15.4.2013 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Jana Ivanová - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 26.6.2013 13:44:27
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zmenu charakteristík referenčnej skupiny:
Autor: Jana Ivanová - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 24.6.2013 14:58:56
Farmako-ekonomické stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zmenu charakteristík referenčnej skupiny ID 2313.
Autor: Jana Ivanová - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 3.4.2013 13:24:12
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zmenu charakteristík referenčnej skupiny:
Autor: Jana Ivanová - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 3.4.2013 12:56:55
Farmako-ekonomické stanovisko odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií k žiadosti o zmenu charakteristík referenčnej skupiny: