[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

23106
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Angelini Pharma S.p.A. (MUDr. Zuzana Barlíková)
N03AX25
7448D
3721023106
Právoplatný
30.11.2021 17:11:21

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A1N_7448D_Ontozry_14x100 mg... Žiadosť o zaradenie A1N 30.11.2021 Podpis MUDr. Zuzana Barlíková
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled MiniDali_7448D_Ontozry_14x1... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 30.11.2021 Podpis MUDr. Zuzana Barlíková
text/dali Navrh_znenia_riadku_7448D.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 30.11.2021 Podpis MUDr. Zuzana Barlíková
application/pdf SPC_Ontozry.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 30.11.2021 Podpis MUDr. Zuzana Barlíková
application/pdf EK rozhodnutie_povolenie_de... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 30.11.2021 Podpis MUDr. Zuzana Barlíková
application/pdf EK rozhodnutie_zmena_dec_15... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 30.11.2021 Podpis MUDr. Zuzana Barlíková
application/pdf IL list SUKL kody.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 30.11.2021 Podpis MUDr. Zuzana Barlíková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document S_FE_liek_Ontozry_final.docx Farmako-ekonomický rozbor lieku 30.11.2021 Podpis MUDr. Zuzana Barlíková
application/x-zip-compressed Literatura.zip Iná príloha 30.11.2021 Podpis MUDr. Zuzana Barlíková
application/pdf Platba_Ontozry _3721023106.pdf Iná príloha 30.11.2021 Podpis MUDr. Zuzana Barlíková
application/pdf Potvrdenie Nemecko_Ontozry.pdf Iná príloha 30.11.2021 Podpis MUDr. Zuzana Barlíková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Screenshots IRP Ontozry Ang... Iná príloha 30.11.2021 Podpis MUDr. Zuzana Barlíková
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_23106_Ontozry_100 mg_A1... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 11.5.2022 Podpis Peter Polák
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 7738 1 R_A1N application/pdf S16416-2022-OKCHL-23106_A1N... 15.5.2022 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: PharmDr. Dominika Vlasáková - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 17.8.2022 11:27:06
Aktualizácia hodnotiacej správy Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku - doplnenie hodnotiteľov.
Autor: PharmDr. Dominika Vlasáková - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 11.5.2022 15:00:56
Hodnotiaca správa Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku.
Autor: PharmDr. Dominika Vlasáková - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 26.4.2022 11:23:41
Medicínske stanovisko Odbornej pracovnej skupiny N01.
Autor: MUDr. Zuzana Barlíková - Angelini Pharma S.p.A. 
Zaslal: 24.3.2022 11:03:47
Nezohľadňovaný
Dovoľujeme si informovať, že v čase podania žiadosti v SR proces hodnotenia lieku Ontozry v Škótsku agentúrou SMC nebol ukončený. Vo februári 2022 sa proces hodnotenia ukončil a liek Ontozry získal pozitívne odporúčanie SMC (https://www.scottishmedicines.org.uk/medicines-advice/cenobamate-ontozry-full-smc2408/). S pozdravom, MUDr. Zuzana Barlíková.