[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

23037
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Zentiva k.s. (Mgr. Helena Liebenberger)
A12AX
5937D
3721023037
Právoplatný
31.12.2021 9:34:25

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf doklad o platbe.pdf Iná príloha 10.12.2021 Podpis Mgr. Helena Liebenberger
application/pdf SPC_Kalcizen forte.pdf Súhrn charakteristických vlastností lieku 10.12.2021 Podpis Mgr. Helena Liebenberger
application/pdf RN_Calcium_Colecalciferol_B... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 10.12.2021 Podpis Mgr. Helena Liebenberger
application/pdf Kalcizen Forte ŠUKL kód.pdf Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 10.12.2021 Podpis Mgr. Helena Liebenberger
application/pdf Kalcizen Forte tbl flm_MAH ... Iná príloha 10.12.2021 Podpis Mgr. Helena Liebenberger
application/pdf Bischoff HA_Effects of Vita... Iná príloha 30.12.2021 Podpis Mgr. Helena Liebenberger
application/pdf Claynes, M_The Epidemiology... Iná príloha 30.12.2021 Podpis Mgr. Helena Liebenberger
application/pdf Cummings, S., R._Risk facto... Iná príloha 30.12.2021 Podpis Mgr. Helena Liebenberger
application/pdf Harvey, C_The role of calci... Iná príloha 30.12.2021 Podpis Mgr. Helena Liebenberger
application/pdf Chapuy, M., C._Vitamin D3 a... Iná príloha 30.12.2021 Podpis Mgr. Helena Liebenberger
application/pdf IOF_Compendium of Osteoporo... Iná príloha 30.12.2021 Podpis Mgr. Helena Liebenberger
application/pdf Knapp, K.M._Can the WHO def... Iná príloha 30.12.2021 Podpis Mgr. Helena Liebenberger
application/pdf Masaryk, P._Epidemiologia o... Iná príloha 30.12.2021 Podpis Mgr. Helena Liebenberger
application/pdf Nemcova, Korsa_Komplexní lé... Iná príloha 30.12.2021 Podpis Mgr. Helena Liebenberger
application/pdf Payer, J._Racionálna farmak... Iná príloha 30.12.2021 Podpis Mgr. Helena Liebenberger
application/pdf Pffeifer, M_Effects of a lo... Iná príloha 30.12.2021 Podpis Mgr. Helena Liebenberger
application/pdf Pffeifer,M._Effects of a Sh... Iná príloha 30.12.2021 Podpis Mgr. Helena Liebenberger
application/pdf RIZZOL~1.PDF Iná príloha 30.12.2021 Podpis Mgr. Helena Liebenberger
application/pdf Stenova_Moznosti prevencie ... Iná príloha 30.12.2021 Podpis Mgr. Helena Liebenberger
application/pdf Thomas M., K.,_Hypovitamino... Iná príloha 30.12.2021 Podpis Mgr. Helena Liebenberger
application/pdf Weaver, C.M._Calcium plus v... Iná príloha 30.12.2021 Podpis Mgr. Helena Liebenberger
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku_5937D_K... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 30.12.2021 Podpis Mgr. Helena Liebenberger
text/dali Navrh_znenia_riadku_5937D.dfm Šifrovaný výstup z MiniDaLi 30.12.2021 Podpis Mgr. Helena Liebenberger
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document A1N_ziadost_5937D_Kalcizen ... Žiadosť o zaradenie A1N 30.12.2021 Podpis Mgr. Helena Liebenberger
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document FEK_rozbor_5937D_Kalcizen F... Farmako-ekonomický rozbor lieku 30.12.2021 Podpis Mgr. Helena Liebenberger
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_23037_Kalcizen Forte_A1... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 11.5.2022 Podpis Peter Polák
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 7755 1 R_A1N application/pdf S16416-2022-OKCHL-23037.pdf 15.5.2022 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: PharmDr. Dominika Vlasáková - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 17.8.2022 12:25:23
Aktualizácia hodnotiacej správy Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku - doplnenie hodnotiteľov.
Autor: PharmDr. Dominika Vlasáková - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 11.5.2022 15:08:57
Hodnotiaca správa Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku.
Autor: Mgr. Mária Danková - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 4.5.2022 11:06:22
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny H
Autor: MUDr. Branislav Obšitník - Mylan IRE Healthcare Limited 
Zaslal: 25.2.2022 18:11:09
Nezohľadňovaný
V mene držiteľa podávame pripomienky k vyjadreniu žiadateľa do konania.
Autor: Mgr. Helena Liebenberger - Zentiva k.s. 
Zaslal: 2.2.2022 8:39:47
Nezohľadňovaný
Dovoľujeme si v mene držiteľa registrácie lieku, podať vyjadrenie ku konaniu s ID návrhom: 23037 ku žiadosti o zaradenie lieku 5937D, Kalcizen Forte, tbl flm, p.o., 90x600 mg/800 IU (blis.PVC/Al) do Zoznamu kategorizovaných liekov.
Autor: MUDr. Branislav Obšitník - Mylan IRE Healthcare Limited 
Zaslal: 7.1.2022 18:36:12
V mene drzitela podávame pripomienky do konania.