[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

22879
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva SR (Mgr. Mária Danková)
C07FX06
2173C, 2163C, 2168C, 2158C
3721022879
Právoplatný
29.10.2021 14:36:44

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznamenie o zacati konania_... Oznámenie o začatí konania 29.10.2021 Podpis Mgr. Mária Danková
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 7513 1 R_KON application/pdf S23508-2021-OKC-22879.pdf 15.11.2021 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Jozef Hromjak - ANPHARM Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A. 
Zaslal: 23.11.2021 14:17:13
Nezohľadňovaný
V prílohe predkladáme stanovisko Držiteľa k prvostupňovému rozhodnutiu Ministerstva zdravotníctva č. S23508-2021-OKC-22879.
Autor: Jozef Hromjak - ANPHARM Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A. 
Zaslal: 5.11.2021 15:53:35
Dobrý deň prikladáme pripomienku ku konaniu , s pozdravom Jozef Hromjak
Autor: Jozef Hromjak - ANPHARM Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A. 
Zaslal: 3.11.2021 8:32:42
Dobrý deň, pripájame žiadosť o poskytnutie údajov o spotrebe spoločne posudzovaných liekov, ktoré sú predmetom konania , ďakujem, S pozdravom, Jozef Hromjak