[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

22878
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva SR (Mgr. Mária Danková)
L01XX52
2189C, 2191C, 2192C, 2193C, 2194C
3721022878
Podaný
17.1.2022 14:04:20

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznamenie o zacati konania_... Oznámenie o začatí konania 29.10.2021 Podpis Mgr. Mária Danková
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 7552 2 R_KON application/pdf Rozhodnutie č. K623_N1039.pdf 15.12.2021 Detaily
R 7514 1 R_KON application/pdf S23508-2021-OKC-22878.pdf 15.11.2021 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: MUDr. Nataša Hudecová - AbbVie Deutschland GmbH. Co., KG 
Zaslal: 5.11.2021 23:56:26
Dovoľujeme si podať stanovisko predsedu Lymfomovej skupiny str 2/2
Autor: MUDr. Nataša Hudecová - AbbVie Deutschland GmbH. Co., KG 
Zaslal: 5.11.2021 23:55:07
Dovoľujume si podať predsedu Lymfómovej skupiny str 1/2
Autor: MUDr. Nataša Hudecová - AbbVie Deutschland GmbH. Co., KG 
Zaslal: 5.11.2021 23:48:41
Dovoľujeme si pridať pripomienky ku konaniu
Autor: MUDr. Nataša Hudecová - AbbVie Deutschland GmbH. Co., KG 
Zaslal: 1.11.2021 20:12:49
Dobrý deň, dovoľujeme si Vás požiadať o POSKYTNUTIE / SPRÍSTUPNENIE PODKLADOV PRVOSTUPŇOVÉHO ROZHODNUTIA