[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

22820
ZM - Žiadosť o zmenu charakteristík referenčnej skupiny
Boehringer Ingelheim International GmbH (Hana Spitzerová)
A10BK03
0693B, 0697B
3721022820
Právoplatný
29.10.2021 17:31:05

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf ZM_ziadost_Jardiance_10mg.pdf Žiadosť o zmenu charakteristík referenčnej skupiny 29.10.2021 Podpis Hana Spitzerová
application/pdf FEK_rozbor_Jardiance_10mg.pdf Farmako-ekonomický rozbor lieku 29.10.2021 Podpis Hana Spitzerová
application/pdf Emperor Reduced Trial.pdf Iná príloha 29.10.2021 Podpis Hana Spitzerová
application/pdf ESC HF Guidelines 2021.pdf Iná príloha 29.10.2021 Podpis Hana Spitzerová
application/pdf Uhrada_MZ_Empagliflozin.pdf Iná príloha 29.10.2021 Podpis Hana Spitzerová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_22820_Jardiance_ZM_C.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 11.5.2022 Podpis Peter Polák
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 7748 1 R_ZM application/pdf S16416-2022-OKCHL-22820_ZM.pdf 15.5.2022 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: PharmDr. Dominika Vlasáková - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 17.8.2022 11:11:18
Aktualizácia hodnotiacej správy Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku - doplnenie hodnotiteľov.
Autor: PharmDr. Dominika Vlasáková - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 11.5.2022 15:04:28
Hodnotiaca správa Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku.
Autor: PharmDr. Dominika Vlasáková - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 5.5.2022 11:46:23
Medicínske stanovisko OPS C
Autor: Hana Spitzerová - Boehringer Ingelheim International GmbH 
Zaslal: 8.11.2021 21:47:29
Dovoľujeme si vás informovať, že funkčný model s kalkuláciou dopadu na rozpočet sme predložili prostredníctvom iného podania. Uvedená príloha nie je povinná v zmysle platnej legislatívy. S úctou Hana Spitzerová
Autor: Hana Spitzerová - Boehringer Ingelheim International GmbH 
Zaslal: 29.10.2021 17:46:22
Potvrdenie o úhrade empagliflozínu 10 mg v indikácii HFrEF v Nemecku sme predložili prostredníctvom iného podania, zdroj Lauer Taxe (print screen). S úctou Hana Spitzerová
Autor: Hana Spitzerová - Boehringer Ingelheim International GmbH 
Zaslal: 29.10.2021 17:32:27
Dovoľujeme si vás informovať, že funkčný súbor excel s kalkuláciami uvedenými vo farmako-ekonomickom rozbore, ktorý je prílohu tejto žiadosti, sme predložili prostredníctvom iného podania. S úctou Hana Spitzerová