[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

22784
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva SR (Mgr. Mária Danková)
A02BC05, A07FA, A10AE54, A10BD15, B06AC04, C02CA04, C03AA03, C07BB07, C09CA06, C09DA04, D07AB02, G03GA30, G04CA01, H01CC02, H05AA02, J01XA01, J01XB01, J05AB11, J05AP55, J07BC01, L01XA02, L01XE38, L04AD01, M05BX05, N02AB03, N02AE01, N02AX06, N02CC04, N02CC07, N05AF03, N05AH04, N05AX15, N06BA09, N07BB04, R03AL05, R03BB05, S01AE05, S01AX11, S01BA14, V01AA05, V08AB07
68923, 92369, 2630C, 2750D, 0432C, 33433, 4044C, 23641, 2192A, 34859, 97797, 5244C, 3426B, 7444C, 38102, 28604, 53389, 3029B, 08259, 75428, 7209B, 10184, 00168, 92187, 20342, 5252C, 7443C, 87205, 23713, 8855A, 66063, 4043C, 3451C, 8339A, 3313B, 3465C, 81549, 98823, 62047, 42758, 40032, 25092, 0836B, 50480, 86858, 30416, 94442, 22427
3721022784
Právoplatný
20.10.2021 19:39:59

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznamenie o zacati konania ... Oznámenie o začatí konania 20.10.2021 Podpis Mgr. Mária Danková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet MCV_návrhy.xlsx Iná príloha 20.10.2021 Podpis Mgr. Mária Danková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet Zdroje udajov.xlsx Iná príloha 20.10.2021 Podpis Mgr. Mária Danková
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 7512 1 R_KON application/pdf S23508-2021-OKC-22784.pdf 15.11.2021 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: RNDr. Jan Černohorský, Ph.D. - Santen OY 
Zaslal: 3.11.2021 7:13:16
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, dovoľujeme si Vám zaslať preklady príloh uvedených v podanej pripomienke spoločnosti Santen OY "Autor: RNDr. Jan Černohorský, Ph.D. - Santen OY, Zaslal:e27.10.2021 14:40:39". S pozdravom
Autor: MUDr. Branislav Obšitník - Viatris Limited 
Zaslal: 27.10.2021 18:31:17
Dobry den, v mene drzitela podavame pripomenku do konania.
Autor: RNDr. Jan Černohorský, Ph.D. - Santen OY 
Zaslal: 27.10.2021 14:40:39
Dobry den, dovolujeme si Vam zaslat pripomienku ku konaniu 22784 pre liek Oftaquix. S pozdravom
Autor: Roman Koffler - GlaxoSmithKLine Biologicals SA 
Zaslal: 27.10.2021 10:55:02
Dobry den, zasielame pripomienku ku konaniu 22784 (liek Engerix 25092) S pozdravom, Koffler
Autor: Roman Koffler - GlaxoSmithKline Trading Services Limited 
Zaslal: 27.10.2021 10:52:36
Dobry den, dovolujeme si zaslat pripomienku ku konaniu 22784, liek Valtrex (87205) S pozdravom, Koffler
Autor: Dana Ťažká - AOP Orphan Pharmaceuticals AG  
Zaslal: 26.10.2021 20:20:13
Dobry den, dovolujeme si Vam zaslat pripomienku ku konaniu 22784 pre liek Adepend 50 mg. S pozdravom
Autor: Marjan Vrbnjak - KRKA, d.d., Novo mesto 
Zaslal: 26.10.2021 16:00:36
Dobry den, dovolujeme si Vam zaslat pripomienky a vyjadrenia ku konaniu 22784 pre liek Kamiren XL tbl mod 30x4mg (SUKL kod 97797). S pozdravom
Autor: Jakub Fridrich - Pharming Group N. V. 
Zaslal: 26.10.2021 15:54:23
Pripomienka ku konaniu ID 22784, liek Ruconest, ŠÚKL kód 2630C
Autor: MVDr. Martin Garaj - Gilead Scienses Ireland UC 
Zaslal: 26.10.2021 13:03:10
Dobrý deň, zasielame pripomienku k predmetnému konaniu na liek Epclusa. S pozdravom, Garaj
Autor: Iveta Reková - Guerbert 
Zaslal: 22.10.2021 12:19:18
Dobrý deň, chceli by sme sa vyjadriť k dôvodu nepredloženia údajov k úradne určeným cenám k dátumu 9.9.2021. Dňa 26.8.2021 sme do podateľne MZ SR podali " Oznámenie o krádeži" . Boli nám odcudzené počítače dňa 23.8.2021. Potvrdenie a zápis na polícii bol vykonaný 25.8.2021. Nové počítače s potrebnými dátami nám boli dodané v termíne 7.9.2021. V tejto časovej tiesni nebolo možné predložiť údaje o cenách liekov v iných členských štátoch. V prílohe Vám prikladáme doklad o podaní oznámenia. Potvrdenie polície neprikladáme z dôvodu ochrany osobných údajov, bol priložený k oznámeniu . S úctou Ing. Reková Iveta