[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

22622
ZM - Žiadosť o zmenu charakteristík referenčnej skupiny
Eli Lilly Nederland B.V. (MUDr. Dana Böhmová)
L04AA37
3242C
3721022622
Právoplatný
22.10.2021 15:29:54

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf ZM_ziadost_Olumiant.pdf Žiadosť o zmenu charakteristík referenčnej skupiny 22.10.2021 Podpis MUDr. Dana Böhmová
application/pdf FEK_rozbor_lieku_Olumiant.pdf Farmako-ekonomický rozbor lieku 22.10.2021 Podpis MUDr. Dana Böhmová
application/pdf Baricitinib Dossier zur Nut... Iná príloha 22.10.2021 Podpis MUDr. Dana Böhmová
application/pdf Baricitinib-olumiant SK_SPC... Iná príloha 22.10.2021 Podpis MUDr. Dana Böhmová
application/pdf Benakova 2019.pdf Iná príloha 22.10.2021 Podpis MUDr. Dana Böhmová
application/pdf Bieber_BREEZE-AD4 BARI CysA... Iná príloha 22.10.2021 Podpis MUDr. Dana Böhmová
application/pdf Bieber_Safety BARI AD poole... Iná príloha 22.10.2021 Podpis MUDr. Dana Böhmová
application/pdf Capkova 2019.pdf Iná príloha 22.10.2021 Podpis MUDr. Dana Böhmová
application/pdf Cork_DLQI QoL BARI BREEZE-A... Iná príloha 22.10.2021 Podpis MUDr. Dana Böhmová
application/pdf de Bruin 2018 CAFE.pdf Iná príloha 22.10.2021 Podpis MUDr. Dana Böhmová
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation de Bruin BARI DUPI ITC EADV... Iná príloha 22.10.2021 Podpis MUDr. Dana Böhmová
application/pdf Dupilumab-dupixent-SPC_sk.pdf Iná príloha 22.10.2021 Podpis MUDr. Dana Böhmová
application/pdf EMA 2020-annual-report-euro... Iná príloha 22.10.2021 Podpis MUDr. Dana Böhmová
application/pdf Genovese_Safety BARI RA 8,4... Iná príloha 22.10.2021 Podpis MUDr. Dana Böhmová
application/pdf Guttman-Yassky_BARI AtD pha... Iná príloha 22.10.2021 Podpis MUDr. Dana Böhmová
application/pdf Hanifin et Rajka 1980.pdf Iná príloha 22.10.2021 Podpis MUDr. Dana Böhmová
application/pdf Lio_PROs+itch+QoL BARI BREE... Iná príloha 22.10.2021 Podpis MUDr. Dana Böhmová
application/pdf Mendes_Review BARI AD adult... Iná príloha 22.10.2021 Podpis MUDr. Dana Böhmová
application/pdf Reich_BREEZE-AD7 BARI+TCS p... Iná príloha 22.10.2021 Podpis MUDr. Dana Böhmová
application/pdf Silverberg_BREEZE-AD3 BARI ... Iná príloha 22.10.2021 Podpis MUDr. Dana Böhmová
application/pdf Simpson_BREEZE-AD1+AD2 16 w... Iná príloha 22.10.2021 Podpis MUDr. Dana Böhmová
application/pdf Simpson_BREEZE-AD5 16 wks J... Iná príloha 22.10.2021 Podpis MUDr. Dana Böhmová
application/pdf Thyssen_BREEZE-AD7 speed+TC... Iná príloha 22.10.2021 Podpis MUDr. Dana Böhmová
application/pdf Thyssen_HADS depression+anx... Iná príloha 22.10.2021 Podpis MUDr. Dana Böhmová
application/pdf Weidinger 2016.pdf Iná príloha 22.10.2021 Podpis MUDr. Dana Böhmová
application/pdf Wollenberg_PROs+QoL BREEZE-... Iná príloha 22.10.2021 Podpis MUDr. Dana Böhmová
application/pdf www.eczemacouncil.org - Val... Iná príloha 22.10.2021 Podpis MUDr. Dana Böhmová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_22622_Olumiant_ZM_D.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 11.5.2022 Podpis Peter Polák
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 7747 1 R_ZM application/pdf S16416-2022-OKCHL-22622_ZM.pdf 15.5.2022 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: PharmDr. Dominika Vlasáková - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 17.8.2022 11:24:08
Aktualizácia hodnotiacej správy Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku - doplnenie hodnotiteľov.
Autor: PharmDr. Dominika Vlasáková - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 11.5.2022 15:04:10
Hodnotiaca správa Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku.
Autor: PharmDr. Dominika Vlasáková - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 5.5.2022 11:54:44
Medicínske stanovisko OPS D
Autor: MUDr. Dana Böhmová - Eli Lilly Nederland B.V. 
Zaslal: 27.10.2021 18:08:30
Dobrý deň, Dovoľujeme si priložiť aktualizovaný FER lieku Olumiant
Autor: MUDr. Dana Böhmová - Eli Lilly Nederland B.V. 
Zaslal: 22.10.2021 15:38:22
V súlade s požiadavkou § 1 ods. 1 písm. l) vyhlášky 422/2011 bol funkčný model nákladovej efektívnosti lieku Olumiant poskytnutý MZ prostredníctvom iných podaní. Zároveň boli MZ touto formou poskytnuté aj ďalšie relevantné dokumenty.
Autor: MUDr. Dana Böhmová - Eli Lilly Nederland B.V. 
Zaslal: 22.10.2021 15:37:34
platba spravneho poplatku