[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

22353
A1N - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
Almirall S.A. (Maria Mercedes Diz Lopez)
L04AX07
4731C
3721022353
Právoplatný
30.11.2021 18:19:08

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/pdf A1N_ziadost_4731C_Skilarenc... Žiadosť o zaradenie A1N 30.8.2021 Podpis Maria Mercedes Diz Lopez
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku_4731C_S... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 30.8.2021 Podpis Maria Mercedes Diz Lopez
text/dali Návrh znenia riadku_4731C_S... Šifrovaný výstup z MiniDaLi 30.8.2021 Podpis Maria Mercedes Diz Lopez
application/pdf SPC_skilarence-epar-product... Súhrn charakteristických vlastností lieku 30.8.2021 Podpis Maria Mercedes Diz Lopez
application/pdf Právoplatné rozhodnutie o r... Právoplatné rozhodnutie o registrácii lieku 30.8.2021 Podpis Maria Mercedes Diz Lopez
application/pdf Doklad o pridelení kódu lie... Doklad o pridelení kódu lieku ŠÚKL-om 30.8.2021 Podpis Maria Mercedes Diz Lopez
application/pdf FEK_rozbor_lieku_Skilarence... Farmako-ekonomický rozbor lieku 30.8.2021 Podpis Maria Mercedes Diz Lopez
application/pdf Ceny z online databaz_Skila... Iná príloha 30.8.2021 Podpis Maria Mercedes Diz Lopez
application/pdf ID22353_Skilarence120mg_473... Iná príloha 30.8.2021 Podpis Maria Mercedes Diz Lopez
application/pdf 30_11_2021_Odpoveď_na_ výzv... Iná príloha 30.11.2021 Podpis Maria Mercedes Diz Lopez
application/pdf A1N_ziadost_4731C_Skilarenc... Žiadosť o zaradenie A1N 30.11.2021 Podpis Maria Mercedes Diz Lopez
application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku_4731C_S... Návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) 30.11.2021 Podpis Maria Mercedes Diz Lopez
text/dali Navrh_znenia_riadku_4731C_a... Šifrovaný výstup z MiniDaLi 30.11.2021 Podpis Maria Mercedes Diz Lopez
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_22353_Skilarence_120mg_... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 11.5.2022 Podpis Peter Polák
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Vyzva_22353_Skilarence_A1N.... 24.11.2021 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 7746 1 R_A1N application/pdf S16416-2022-OKCHL-22353_A1N... 15.5.2022 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: PharmDr. Dominika Vlasáková - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 17.8.2022 11:31:47
Aktualizácia hodnotiacej správy Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku - doplnenie hodnotiteľov.
Autor: PharmDr. Dominika Vlasáková - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 11.5.2022 15:03:51
Hodnotiaca správa Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku.
Autor: Maria Mercedes Diz Lopez - Almirall S.A. 
Zaslal: 29.4.2022 11:52:33
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, cez “Iné podania” prikladáme aktualizovaný FE model lieku Skilarence. S pozdravom
Autor: Maria Mercedes Diz Lopez - Almirall S.A. 
Zaslal: 29.4.2022 11:52:18
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, v súvislosti s výzvou MZ SR prikladáme publikácie Dickel et al. 2018, Augustin et al. 2022, Arnold et al. 2016. S pozdravom
Príloha: application/x-zip-compressed publications.zip
Autor: Maria Mercedes Diz Lopez - Almirall S.A. 
Zaslal: 29.4.2022 11:51:57
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, prikladáme aktualizovaný šifrovaný výstup z MiniDaLi lieku Skilarence. S pozdravom
Autor: Maria Mercedes Diz Lopez - Almirall S.A. 
Zaslal: 29.4.2022 11:51:43
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, prikladáme aktualizovaný návrh znenia riadku lieku (MiniDaLi) lieku Skilarence. S pozdravom
Autor: Maria Mercedes Diz Lopez - Almirall S.A. 
Zaslal: 29.4.2022 11:51:26
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, prikladáme aktualizovanú žiadosť A1N lieku Skilarence. S pozdravom
Autor: Maria Mercedes Diz Lopez - Almirall S.A. 
Zaslal: 29.4.2022 11:50:58
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, prikladáme odpoveď na výzvu MZ SR. S pozdravom
Autor: PharmDr. Dominika Vlasáková - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 4.4.2022 10:34:16
Medicínske stanovisko Odbornej pracovnej skupiny D.
Autor: PharmDr. Dominika Vlasáková - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 31.3.2022 10:37:24
Výzva na vysvetlenie podania - ID22353
Autor: Maria Mercedes Diz Lopez - Almirall S.A. 
Zaslal: 7.9.2021 11:38:01
Dobrý deň. Chceli by sme Vás informovať, že použitý ekonomický model vo formáte súboru excel „Skilarence_CEA_model_final“ a ďalšie dokumenty súvisiace s farmako-ekonomickou analýzou lieku Skilarence boli MZ SR predložené dňa 2.9.2021 prostredníctvom iných podaní, Ďakujeme
Autor: Maria Mercedes Diz Lopez - Almirall S.A. 
Zaslal: 2.9.2021 16:28:54
Dobrý deň, prikladáme fulltext štúdie Mrowietz et al. 2017. S pozdravom