[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

22351
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (PharmDr. Martina Lehocká)
L04AA33, L04AC05, L04AA29
0358B, 4534D, 1883C, 87598, 87597, 3469C, 3287D
3721022351
Právoplatný
30.8.2021 8:23:32

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznamenie_o_zacati_konania_... Oznámenie o začatí konania 30.8.2021 Podpis PharmDr. Martina Lehocká
application/pdf ENDOMED, s.r.o._oprávnenie ... Iná príloha 30.8.2021 Podpis PharmDr. Martina Lehocká
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_KON_22351_ENDOMED_A.docx Odborné odporúčanie pre ministra z KK 9.9.2021 Podpis RNDr. Jozef Slaný, CSc.
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 7385 1 R_KON application/pdf S20486-2021-OKC-22351_KON.pdf 15.9.2021 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: PharmDr. Martina Lehocká - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 2.9.2021 11:44:37
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny.