[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

22350
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (PharmDr. Martina Lehocká)
D11AH05
1487D, 5373C
3721022350
Právoplatný
30.9.2021 14:12:14

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznamenie_o_zacati_konania_... Oznámenie o začatí konania 30.9.2021 Podpis PharmDr. Martina Lehocká
application/pdf Žiadosť HO _ Zrušenie_viaza... Iná príloha 30.9.2021 Podpis PharmDr. Martina Lehocká
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_22350_zrušenie viazanos... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 7.10.2021 Podpis Mgr. Mária Kobielska
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 7474 1 R_KON application/pdf S21429-2021-OKC-22350_KON.pdf 15.10.2021 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: PharmDr. Martina Lehocká - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 30.9.2021 14:15:12
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny