[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

Detaily návrhu

22267
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (PharmDr. Martina Lehocká)
C03DA04, C01EB17, C09DX04
3399A, 5319D, 08245, 0678A, 7039A, 7564B, 4755B, 96327, 5320D, 0680A, 9253A, 4757B, 7569B, 3401A, 5325D, 08247, 4763B, 0625A, 7043A, 3381A, 7588B, 96408, 9257A, 4765B, 0627A, 7593B, 3383A, 0714C, 1655C, 2751C, 3924C, 1985C, 1917C, 1525C, 6113B, 95129, 95133, 1695C, 0734C, 2763C, 2006C, 1527C, 95136, 1924C, 6120B, 7107B, 7109B, 7112B
3721022267
Právoplatný
16.8.2021 14:50:33

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznamenie_o_zacati_konania_... Oznámenie o začatí konania 16.8.2021 Podpis PharmDr. Martina Lehocká
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Rozšírenie_PO_GER_eplerenon... Iná príloha 16.8.2021 Podpis PharmDr. Martina Lehocká
application/pdf Rozšírenie_PO_valsartan a s... Iná príloha 16.8.2021 Podpis PharmDr. Martina Lehocká
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_KON_22267_eplerenón, iv... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 9.9.2021 Podpis RNDr. Jozef Slaný, CSc.
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 7384 1 R_KON application/pdf S20486-2021-OKC-22267_KON.pdf 15.9.2021 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: PharmDr. Martina Lehocká - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 3.9.2021 14:22:51
Aktualizácia - Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny C.
Autor: PharmDr. Martina Lehocká - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 26.8.2021 14:37:29
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny C.