[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

22249
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (PharmDr. Martina Lehocká)
L04AA44
3293D
3721022249
Právoplatný
9.8.2021 15:33:29

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznamenie_o_zacati_konania_... Oznámenie o začatí konania 9.8.2021 Podpis PharmDr. Martina Lehocká
application/pdf Zrušenie viazanosti na cent... Iná príloha 9.8.2021 Podpis PharmDr. Martina Lehocká
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_22249_Rinvoq_zrušenie_v... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 9.9.2021 Podpis RNDr. Jozef Slaný, CSc.
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 7396 1 R_KON application/pdf S20486-2021-OKC-22249-KON.pdf 15.9.2021 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: PharmDr. Martina Lehocká - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 24.8.2021 12:57:22
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny M01.