[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily návrhu

22131
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (PharmDr. Martina Lehocká)
A10BK01, A10BK02, A10BK03
3303A, 3304A, 8114A, 8116A, 0693B, 0697B, 0684B, 0688B
3721022131
Právoplatný
15.7.2021 15:45:01

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oznámenie o začatí konania ... Oznámenie o začatí konania 15.7.2021 Podpis PharmDr. Martina Lehocká
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OOM_22131_zrušenia viazanos... Odborné odporúčanie pre ministra z KK 26.7.2021 Podpis RNDr. Jozef Slaný, CSc.
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 7407 2 R_KON application/pdf Rozhodnutie č. K606_N1017_N... 15.9.2021 Detaily
R 7360 1 R_KON application/pdf S19082-2021-OKC-22131.pdf 15.8.2021 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: PharmDr. Martina Lehocká - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 15.7.2021 17:33:54
Medicínske stanovisko odbornej pracovnej skupiny